logobgr
Всички
24.06.2008г.

до 31.12.2006 г.

Защитените жилища вече са 30, от институциите са изведени 145 души

виж пълен текст

Гражданите на Мездра ще бъдат обслужвани в нов офис на дирекцията “Социално подпомагане”

виж пълен текст

Агенцията за социално подпомагане извърши проверка по изпълнението на Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст – модул: Осигуряване на закуска и мляко (чай) на всеки ученик в І-ІV клас в Стара Загора

виж пълен текст

Случаят с малтретираното дете вече е на вниманието на прокуратурата

виж пълен текст

Заместник-министър Иванка Христова откри Кризисен център в Драгоман

виж пълен текст

Определени са целевите помощи за отопление с топло- и електроенергия

виж пълен текст

Гергана Дрянска е новият изпълнителен директор на АСП

виж пълен текст

322-ма специалисти осъвремениха познанията си

виж пълен текст

Бъдещи социални работници ще се обучават в практиката

виж пълен текст

АСП ще прави национален мониторинг на учениците, допуснали 5 неизвинени отсъствия

виж пълен текст

Откриват се нови 11 дирекции за социално подпомагане

виж пълен текст

Още 50 работещи с хора с увреждания обогатиха познанията си

виж пълен текст

Национална програма за обучение обхвана близо 300 социални работници

виж пълен текст

Министър Масларова откри обновената сграда на Дирекция “Социално подпомагане” София - област

виж пълен текст

Разкрити са нови защитени жилища в Батак и Варна

виж пълен текст

Четиридесет и девет деца от Домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, вече са в семейна среда

виж пълен текст

Шест деца са изведени от институции с помощта на програмата “Личен асистент”

виж пълен текст

В Ловеч заработи Център за социална рехабилитация и интеграция

виж пълен текст

Структурни промени в АСП

виж пълен текст

Открит е Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания в Ракитово в Благоевград

виж пълен текст

БТК дари компютри за нов информационен център на Дирекция “Социално подпомагане” в Благоевград

виж пълен текст

Децата и младежите с увреждания в Пещера имат свой уютен кът

виж пълен текст

Увеличен е размерът на помощта за отопление с твърдо гориво

виж пълен текст

Всички