logobgr
Всички
09.12.2022г.

До 23 декември ще се изплащат еднократните помощи за отопление

Агенцията за социално подпомагане (АСП) напомня, че изплащането на оставащите енергийни помощи за настоящия отоплителен сезон 2022/2023 г. ще се извършва в периода от 12 до 23 декември 2022 г.

Плащанията се отнасят до: отпусната целева помощ за отопление в размер на 623,55 лв. съгласно Наредба № РД-07-5/16.05.2008 г., отпусната еднократна финансова подкрепа от 400 лв. съгласно ПМС № 349/27.10.2022 г. и отпусната допълнителна еднократна помощ за отопление от 300 лв. съгласно ПМС № 383/30.11.2022 г.

Сумите ще бъдат превеждани съобразно заявения от лицата начин – по банков път или чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД. Ако са в невъзможност да получат лично помощта си в пощенския клон, това може да направи техен роднина или близък с нотариално заверено пълномощно. Неполучените средства се възстановяват в държавния бюджет.

При възникнали въпроси гражданите могат да се обръщат  към съответните териториални дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Контактите с тях могат да бъдат открити на следния електронен адрес: https://www.asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi/.

Всички