logobgr
Всички
17.01.2011г.

Даринка Янкова е новият заместник-изпълнителен директор на АСП

От днес, 17.01.2011 г., г-жа Даринка Янкова, е назначена за заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Досега г-жа Янкова бе главен секретар на Държавната агенция за закрила на детето, преди това е работила и като директор на дирекция „Закрила на детето" в АСП.

Нов е и ръководителят на Инспектората към Изпълнителния директор на АСП. На тази длъжност е назначен г-н Димитър Арнаудов, досега началник отдел „Управление на собствеността и стопански дейности" в Агенцията по заетостта.

 

 

Всички