logobgr
Всички
15.01.2018г.

АСП продължава да финансира услугите в домашна среда - „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ и през 2018 г.

И през 2018 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще продължи да извършва финансови трансфери до общинските администрации в страната за обезпечаване на предоставянето на услугите в домашна среда - „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“. Това е регламентирано с Постановление № 332 на Министерския съвет от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. (обн. ДВ, бр. 103, 28.12.2017 г.)

Към 11.01.2018 г. броят на сключените между Агенцията и общините споразумения за финансиране на посочените социални услуги е 219. През настоящата година предстои АСП да подпише споразумения и с останалите 74 общини/райони на общини, чието финансиране по процедура „Независим живот“ приключва през 2018 г.

Във връзка с нарастването на минималната работна заплата от началото на 2018 г. Агенцията подготвя и допълнителни споразумения, които ще бъдат приложени към подписаните до момента споразумения с общинските администрации и ще бъдат в сила от 01.01.2018 г.

Финансирането на услугите в домашна среда със средства от държавния бюджет се осъществява след приключване на проектите на общините по процедура „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

През втората половина на 2017 г., в изпълнение на Постановление № 137/05.07.2017 г. на Министерския съвет, бяха осигурени средства от държавния бюджет, с които чрез АСП 156 общини/райони на общини, чието финансиране по процедура „Независим живот“ приключи през 2017 г., продължиха да предоставят социалните услуги в домашна среда.

Всички