logobgr
Всички
25.07.2018г.

АСП има пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадалите от наводненията в Тетевенско

На територията на Тетевенска община е обявено бедствено положение. Десетки къщи са наводнени, отнесени са пътища и мостове. Поради продължаващите дъждове комуникациите в района са силно затруднени. Основните усилия на държавните институции в момента са насочени към възстановяване на пътните връзки и достъпа към пострадалите от наводнението  квартали и населени места. Местните и областните структури на Агенцията за социално подпомагане поддържат постоянна връзка с областните и общинските институции и с екипа  по бедствия и аварии към общината за синхронизирани действия в подкрепа на пострадалите.

Служителите на дирекция „Социално подпомагане“ – Тетевен имат пълна готовност за оглеждане на щетите в пострадалите от наводнението райони и за оказване на подкрепа на пострадалите хора веднага щом достъпът до тях стане възможен.  На засегнатите от наводнението  ще бъде оказано пълно съдействие  при подаване на молби за еднократна помощ, отпускана по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане с цел посрещане на инцидентно възникнали жизнено важни потребности. Нейният максимален размер е 375 лева. С тези средства хората ще могат да  закупят храна и вещи от първа необходимост. 

На проведено тази сутрин заседание на кризисния щаб – гр. Тетевен е взето решение за продължаване на бедственото положение.

Всички