logobgr
Всички
19.05.2012г.

АСП има конкретни действия по повод на синдикалните искания

Ръководството на Агенцията за социално подпомагане (АСП) е предприело конкретни действия, свързани с исканията на синдикатите. На 17 май 2012 г. бе приета Наредба на министъра на труда и социалната политика за изплащане на представително облекло на служителите по трудово правоотношение. Представителното облекло на служителите по служебно правоотношение се предоставя по реда на Наредбата за служебното положение на държавните служители, следователно и за тях няма пречка да бъдат изплатени сумите. Плащането и за двете категории служители ще се осъществи до 23 май 2012 г.

Във връзка с осигуряването на нормални хигиенно-битови условия на труд ще бъдат ремонтирани 89 обекта в 65 дирекции „Социално подпомагане" в 74 общини. Ремонтите ще бъдат извършени по Оперативна програма „Регионално развитие" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като в Шумен и във Видин ремонтите вече са факт. Общата стойност на проекта, по който АСП е бенефициент, възлиза на близо 5,5 милиона лева.

Пакет от обявени обществени поръчки има за цел подобряване на оборудването и осигуряване на консумативи. АСП е защитила проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", който предвижда доставка на 3050 работни станции, 600 матрични и 1000 лазерни принтера, 147 сървъра за база данни, доизграждане на локални мрежи във всички териториални поделения на АСП. Планираният срок за обявяване на обществената поръчка е до края на годината. Вече е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за отпечатване и доставка на формуляри, както и друга за доставка на тонер-касети и канцеларски материали.

Още през април т.г. е сключен договор за осигуряване на комплексно обслужване на служителите от АСП от служба по трудова медицина. В процеса на изпълнение на договора ще бъдат проведени разговори за възможността да бъдат осигурени ваксини против грип и хепатит. Налице е сключен договор и със застрахователна фирма за застраховка „Трудово злополука".

         В рамките на силно рестриктивния бюджет за 2012 г. АСП е указала реда, по който да се ползват карти и билети за градски и междуградски транспорт, като намира за целесъобразно ползването им по предназначение.

Във връзка с искането за увеличение на заплатите още веднъж следва да се подчертае, че за осигуряването на тези средства е необходимо да бъде предоставен допълнителен фонд работна заплата на АСП. Възможността за това ще се търси от страна на МТСП и АСП с приемането на Закона за бюджета за 2013 г., като още отсега те са в преговори с Министерството на финансите. В рамките на тазгодишния бюджет ще се осигури допълнително материално стимулиране на работещите в АСП. Както и досега, Агенцията стриктно изпълнява Колективния трудов договор, подписан на 20.12.2011 г., и остава в готовност за преговори по исканията на синдикатите.

Всички