logobgr
Всички
27.08.2010г.

АСП има готовност да подкрепи репатрираните от Франция

На 25 август 2010 г. с полет от Франция пристигна втората група доброволно репатрирани български граждани от ромски произход.  Групата беше посрещната от служители на Агенцията за социално подпомагане (АСП) - от дирекция „Закрила на детето" и Главна дирекция „Социално подпомагане". В групата има  пет деца от областите Варна, Шумен и Търговище.

От страна на АСП е създадена организация при необходимост да бъде оказана подкрепа на децата и техните семейства. Отделите „Закрила на детето" ще извършат обстойно проучване на семействата и разширения семеен кръг на децата, условията на живот, здравните и образователни потребности, оценка на родителския капацитет, както и регулярно проследяване на случаите. При установен риск за децата ще бъде предприета мярка за закрила .  

Всички