logobgr
Всички
10.01.2014г.

АСП и община Радомир утвърдиха съвместен план за закриване на дом за деца

Агенцията за социално подпомагане (АСП) и общините ще продължат координираните си усилия за промяна на качеството на грижа и закриване на специализираните институции за деца и през новата година.  Пример за това е утвърденият наскоро съвместен план на АСП и община Радомир  за преустановяване дейността и закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа, в с. Дрен, община Радомир.

Планът включва конкретни дейности, насочени към подготовка за извеждане на седемте деца от институцията. Водещият принцип е да се оценят възможностите за настаняването им в приемни семейства. Домът трябва да преустанови своята дейност към средата на годината, което е в съответствие със стратегията за развитие на социалните услуги в област Перник.

Закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, е планиран процес и неговото изпълнение обединява усилията и действията на всички държавни институции и гражданския сектор в активно и градивно партньорство. През изминалата 2013 г. бяха закрити 14 специализирани институции за деца.

Всички