logobgr
Всички
29.04.2013г.

АСП е в готовност за действия по спешност в празничните дни

За предстоящите празнични дни от 1 до 6 май 2013 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) обявява денонощен спешен телефон 0887 864511, на който ще се приемат сигнали от цялата страна за хора, нуждаещи се от спешна закрила. След установяване на реална необходимост от бърза интервенция в компетенцията на АСП, сигналите веднага ще бъдат предавани на ръководителите на териториалните служби на агенцията, които ще бъдат в готовност да извършат необходимите спешни действия за оказване на помощ и съдействие на нуждаещите се.

АСП има разработена процедура и за денонощна спешна реакция при сигнали за деца в риск. Включително през предстоящите празнични дни такива сигнали ще се приемат чрез Националната телефонна линия за деца в риск (116 111). В рамките на един час операторите се свързват с началника на отдел „Закрила на детето" към съответната дирекция „Социално подпомагане", който възлага проверка от страна на социален работник.

Сигналите за деца в риск в София ще се предават на Мобилен екип, който работи на 24-часов график, включително в почивни и празнични дни. Социалните работници се отзовават на мястото на сигнала и със съдействие на служители на МВР установяват самоличността на децата и техните родители. Уведомява се отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане", която отговаря по компетентност за детето и в съответствие с всеки отделен случай се предприемат действия и при необходимост мерки за закрила. Конкретно за почивните дни от 1 до 6 май т.г. Мобилният екип ще е в готовност да се отзове и на сигнал за бедстващи възрастни хора

Всички