logobgr
Всички
19.11.2012г.

166 общини договориха над 32 милиона лева по схема „Помощ в дома”

166 общини получиха договори за над 32 милиона лева за услуги за лична помощ и социално включване, съобщи днес министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Той връчи договорите по схема „Помощ в дома" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). В събитието участваха министър-председателят Бойко Борисов, заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов.

С финансирането по схемата „Помощ в дома" общата стойност на средствата, насочени към общините по ОПРЧР, възлиза на 212 милиона лева, подчерта премиерът. Той се обърна към кметовете, като ги призова да ускорят процеса по усвояване на средствата по договорите, за да достигнат максимално бързо до хората в нужда. По схема „Помощ в дома" ще бъдат назначени 4 440 лични асистенти, които ще обслужват над 15 хиляди възрастни хора и хора с увреждания, посочи министър Младенов и обобщи, че през 2013 г. по схеми на ОПРЧР и Националния план за действие по заетостта ще работят около 17 хиляди асистенти, които ще предоставят услуги на над 30 хиляди потребители.

Чрез схемата „Помощ в дома" с договарящ орган Агенцията за социално подпомагане общините ще извършват три основни типа дейности - за лична помощ, за социална подкрепа и социално включване и за битови дейности. Със средства от безвъзмездната финансова помощ ще функционират 168 центрове и звена за услуги в домашна среда, в които ще се предоставят почасови грижи към хора с увреждания и възрастни хора чието самообслужване е затруднено или невъзможно. С реализацията на операцията се въвежда нов модел за предоставяне на общински социални услуги, чрез които се създават предпоставки за комплексно задоволяване на потребностите на нуждаещи се от обслужване лица на съответната територия.

Всички