logobgr

Право на месечна финансова подкрепа

Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на бедност, която се актуализира ежегодно. С постановление № 212 на Министерския съвет от 02 ноември 2023 г. се определя размер на линията на бедност за страната от 526 лв. за 2024 г.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:

  1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в размер 7 на сто от линията на бедност – 36,82 лв. за 2024 г.;
  2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност – 78,90 лв. за 2024 г.;
  3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 на сто от линията на бедност – 131,50 лв. за 2024 г.;
  4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в размер 30 на сто от линията на бедност – 157,80 лв. за 2024 г.;
  5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия - в размер на 57 на сто от линията на бедност - 299.82 лв. за 2024 г.

Документи

Заявление–декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
Заявление–декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания 25 KB
Формуляр за самооценка на лице с увреждане
Формуляр за самооценка на лице с увреждане 64 KB