logobgr

Право на месечна финансова подкрепа

Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на бедност, която се актуализира ежегодно. С постановление № 286 на Министерския съвет от 21.09.2022 г. се определя размер на линията на бедност за страната от 504 лв. за 2023 г.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:

  1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в размер 7 на сто от линията на бедност – 35,28 лв. за 2023 г.;
  2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност – 75,60 лв. за 2023 г.;
  3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 на сто от линията на бедност – 126,00 лв. за 2023 г.;
  4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в размер 30 на сто от линията на бедност – 151,20 лв. за 2023 г.;
  5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия - в размер на 287.28 лв. за 2023 г.

Документи

Заявление–декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
Заявление–декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания 25 KB
Формуляр за самооценка на лице с увреждане
Формуляр за самооценка на лице с увреждане 64 KB