logobgr

Право на безплатна годишна електронна винетка

Правото на освобождаване от заплащане на винетна такса от лица с трайни увреждания при ползване на платената пътна мрежа е регламентирано в чл. 10в от Закона за пътищата, което води до намаляване на финансовата тежест и ограниченията в мобилността и разширява възможностите за интеграция и социално включване в живота на общността.

С Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от заплащане на винетна такса при ползване на платената пътна мрежа се определят условията и реда, на които лицата с трайни увреждания трябва да отговарят, за да се възползват от това си право.

Правото се осигурява от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите лица, въз основа на подадено заявление-декларация.

Документи

Приложение № 1 -Заявление-декларация за получаване на безплатна годишна електронна винетка
Приложение № 1 -Заявление-декларация за получаване на безплатна годишна електронна винетка 34 KB