logobgr

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ 2020 г.

Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви А до В)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви А до В) 229.76 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Г до Е)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Г до Е) 255.09 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Ж до Л)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Ж до Л) 241.56 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви М до Н)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви М до Н) 261.73 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви О до С)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви О до С) 274.33 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Т до Я)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Т до Я) 146.08 MB

Подадени декларации на новоназначени служители

Назначени през месец декември 2020 г.
Назначени през месец декември 2020 г. 6.29 MB
Назначени през месец ноември 2020 г.
Назначени през месец ноември 2020 г. 16.06 MB
Назначени през месец октомври 2020 г.
Назначени през месец октомври 2020 г. 12.65 MB
Назначени през месец септември 2020 г.
Назначени през месец септември 2020 г. 6.63 MB
Назначени през месец август 2020 г.
Назначени през месец август 2020 г. 14.90 MB
Назначени през месец юли 2020 г.
Назначени през месец юли 2020 г. 16.44 MB
Назначени през месец юни 2020 г.
Назначени през месец юни 2020 г. 31.50 MB
Назначени през месец май 2020 г.
Назначени през месец май 2020 г. 15.17 MB
Назначени през месец април 2020 г.
Назначени през месец април 2020 г. 15.43 MB
Назначени през месец март 2020 г.
Назначени през месец март 2020 г. 10.69 MB
Назначени през месец февруари 2020 г.
Назначени през месец февруари 2020 г. 14.40 MB
Назначени през месец януари 2020 г.
Назначени през месец януари 2020 г. 17.94 MB

Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец октомври 2020 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец октомври 2020 г. 415 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец септември 2020 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец септември 2020 г. 375 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец август 2020 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец август 2020 г. 384 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец юли 2020 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец юли 2020 г. 387 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец юни 2020 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец юни 2020 г. 2.07 MB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец май 2020 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец май 2020 г. 665 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец април 2020 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец април 2020 г. 604 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец март 2020 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец март 2020 г. 388 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец февруари 2020 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец февруари 2020 г. 436 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец януари 2020 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец януари 2020 г. 437 KB

Списъци на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец октомври 2020 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец октомври 2020 г. 332 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец септември 2020 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец септември 2020 г. 316 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец август 2020 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец август 2020 г. 324 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец юли 2020 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец юли 2020 г. 323 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец юни 2020 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец юни 2020 г. 383 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец май 2020 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец май 2020 г. 325 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец април 2020 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец април 2020 г. 322 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец март 2020 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец март 2020 г. 326 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец февруари 2020 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец февруари 2020 г. 339 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец януари 2020 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец януари 2020 г. 338 KB