logobgr

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ 2019 г.

Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви А до В)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви А до В) 252.01 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Г до Е)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Г до Е) 284.57 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Ж до Л)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Ж до Л) 261.83 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви М до Н)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви М до Н) 284.71 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви О до С)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви О до С) 308.97 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Т до Я)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Т до Я) 157.21 MB

Подадени декларации на новоназначени служители

Назначени през месец декември 2019 г.
Назначени през месец декември 2019 г. 8.11 MB
Назначени през месец ноември 2019 г.
Назначени през месец ноември 2019 г. 14.10 MB
Назначени през месец октомври 2019 г.
Назначени през месец октомври 2019 г. 19.72 MB
Назначени през месец септември 2019 г.
Назначени през месец септември 2019 г. 14.38 MB
Назначени през месец август 2019 г.
Назначени през месец август 2019 г. 15.54 MB
Назначени през месец юли 2019 г.
Назначени през месец юли 2019 г. 13.56 MB
Назначени през месец юни 2019 г.
Назначени през месец юни 2019 г. 18.25 MB
Назначени през месец май 2019 г.
Назначени през месец май 2019 г. 18.32 MB
Назначени през месец април 2019 г.
Назначени през месец април 2019 г. 19.18 MB
Назначени през месец март 2019 г.
Назначени през месец март 2019 г. 14.48 MB
Назначени през месец февруари 2019 г.
Назначени през месец февруари 2019 г. 14.73 MB
Назначени през месец януари 2019 г.
Назначени през месец януари 2019 г. 5.54 MB

Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец декември 2019 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец декември 2019 г. 419 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец ноември 2019 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец ноември 2019 г. 428 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец октомври 2019 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец октомври 2019 г. 447 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец септември 2019 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец септември 2019 г. 420 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец август 2019 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец август 2019 г. 412 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец юли 2019 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец юли 2019 г. 426 KB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец юни 2019 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец юни 2019 г. 2.38 MB
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец май 2019 г.
Регистър на декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за месец май 2019 г. 344 KB

Списъци на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец декември 2019 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец декември 2019 г. 336 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец ноември 2019 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец ноември 2019 г. 324 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец октомври 2019 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец октомври 2019 г. 340 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец септември 2019 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец септември 2019 г. 337 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец август 2019 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец август 2019 г. 329 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец юли 2019 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец юли 2019 г. 322 KB
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец юни 2019 г.
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за месец юни 2019 г. 404 KB
Регистър на неподадени декларация в срок по чл.35, ал.1, т.2
Регистър на неподадени декларация в срок по чл.35, ал.1, т.2 295 KB