logobgr

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ 2018 г.

Подадени декларации на новоназначени служители

Назначени през месец декември 2018 г.
Назначени през месец декември 2018 г. 6.65 MB

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на подадени декларации по чл.35, ал.1 от ЗКОМПИ за 2018 г.
Регистър на подадени декларации по чл.35, ал.1 от ЗКОМПИ за 2018 г. 2.71 MB

АСП ЦУ

Дирекция ААИО 2018 г. част 1
Дирекция ААИО 2018 г. част 1 477 KB
Главна дирекция Социално подпомагане 2018 г. част 1
Главна дирекция Социално подпомагане 2018 г. част 1 12.76 MB
Дирекция Закрила на детето 2018 г. част 1
Дирекция Закрила на детето 2018 г. част 1 4.53 MB
Дирекция Човешки ресурси и правно обслужване, служител по сигурността 2018 г. част 1
Дирекция Човешки ресурси и правно обслужване, служител по сигурността 2018 г. част 1 6.48 MB
Дирекция Финансово стопански дейности и управление на собствеността 2018 г. част 1
Дирекция Финансово стопански дейности и управление на собствеността 2018 г. част 1 5.20 MB

РДСП Благоевград и ДСП от областта

РДСП Благоевград и ДСП от областта 2018 г. част 1
РДСП Благоевград и ДСП от областта 2018 г. част 1 49.45 MB
РДСП Благоевград и ДСП от областта 2018 г. част 2
РДСП Благоевград и ДСП от областта 2018 г. част 2 73.23 MB

РДСП-Бургас и ДСП от областта

РДСП Бургас и ДСП от областта 2018 г. част 1
РДСП Бургас и ДСП от областта 2018 г. част 1 24.17 MB
РДСП Бургас и ДСП от областта 2018 г. част 2
РДСП Бургас и ДСП от областта 2018 г. част 2 65.00 MB

РДСП Варна и ДСП от областта

РДСП Варна и ДСП от областта 2018 г. част 1
РДСП Варна и ДСП от областта 2018 г. част 1 22.37 MB
РДСП Варна и ДСП от областта 2018 г. част 2
РДСП Варна и ДСП от областта 2018 г. част 2 62.31 MB

РДСП Велико Търново и ДСП от областта

РДСП Велико Търново и ДСП от областта 2018 г. част 1
РДСП Велико Търново и ДСП от областта 2018 г. част 1 20.06 MB
РДСП Велико Търново и ДСП от областта 2018 г. част 2
РДСП Велико Търново и ДСП от областта 2018 г. част 2 58.43 MB

РДСП Видин и ДСП от областта

РДСП Видин и ДСП от областта 2018 г. част 1
РДСП Видин и ДСП от областта 2018 г. част 1 13.61 MB
РДСП Видин и ДСП от областта 2018 г. част 2
РДСП Видин и ДСП от областта 2018 г. част 2 45.60 MB

РДСП Враца и ДСП от областта

РДСП Враца и ДСП от областта 2018 г. част 1
РДСП Враца и ДСП от областта 2018 г. част 1 18.88 MB
РДСП Враца и ДСП от областта 2018 г. част 2
РДСП Враца и ДСП от областта 2018 г. част 2 54.25 MB

РДСП Габрово и ДСП от областта

РДСП Габрово и ДСП от областта 2018 г. част 1
РДСП Габрово и ДСП от областта 2018 г. част 1 7.81 MB
РДСП Габрово и ДСП от областта 2018 г. част 2
РДСП Габрово и ДСП от областта 2018 г. част 2 22.72 MB

РДСП Добрич и ДСП от областта

РДСП Добрич и ДСП от областта 2018 г. част 1
РДСП Добрич и ДСП от областта 2018 г. част 1 10.90 MB
РДСП Добрич и ДСП от областта 2018 г. част 2
РДСП Добрич и ДСП от областта 2018 г. част 2 34.82 MB

РДСП Кърджали и ДСП от областта

РДСП Кърджали и ДСП от областта 2018 г. част 1
РДСП Кърджали и ДСП от областта 2018 г. част 1 11.78 MB
РДСП Кърджали и ДСП от областта 2018 г. част 2
РДСП Кърджали и ДСП от областта 2018 г. част 2 39.71 MB

РДСП Кюстендил и ДСП от областта

РДСП Кюстендил и ДСП от областта част 1
РДСП Кюстендил и ДСП от областта част 1 11.55 MB
РДСП Кюстендил и ДСП от областта част 2
РДСП Кюстендил и ДСП от областта част 2 50.90 MB

РДСП Ловеч и ДСП от областта

РДСП Ловеч и ДСП от областта част 1
РДСП Ловеч и ДСП от областта част 1 10.64 MB
РДСП Ловеч и ДСП от областта част 2
РДСП Ловеч и ДСП от областта част 2 50.22 MB

РДСП Монтана и ДСП от областта

РДСП Монтана и ДСП от областта част 1
РДСП Монтана и ДСП от областта част 1 12.36 MB
РДСП Монтана и ДСП от областта част 2
РДСП Монтана и ДСП от областта част 2 72.34 MB

РДСП Пазарджик и ДСП от областта

РДСП Пазарджик и ДСП от областта част 1
РДСП Пазарджик и ДСП от областта част 1 18.60 MB
РДСП Пазарджик и ДСП от областта част 2
РДСП Пазарджик и ДСП от областта част 2 45.94 MB

РДСП Перник и ДСП от областта

РДСП Перник и ДСП от областта част 1
РДСП Перник и ДСП от областта част 1 8.77 MB
РДСП Перник и ДСП от областта част 2
РДСП Перник и ДСП от областта част 2 11.36 MB

РДСП Плевен и ДСП от областта

РДСП Плевен и ДСП от областта част 1
РДСП Плевен и ДСП от областта част 1 18.22 MB
РДСП Плевен и ДСП от областта част 2
РДСП Плевен и ДСП от областта част 2 31.51 MB

РДСП Пловдив и ДСП от областта

РДСП Пловдив и ДСП от областта част 1
РДСП Пловдив и ДСП от областта част 1 34.20 MB
РДСП Пловдив и ДСП от областта част 2
РДСП Пловдив и ДСП от областта част 2 57.57 MB

РДСП Разград и ДСП от областта

РДСП Разград и ДСП от областта част 1
РДСП Разград и ДСП от областта част 1 11.31 MB
РДСП Разград и ДСП от областта част 2
РДСП Разград и ДСП от областта част 2 17.21 MB

РДСП Русе и ДСП от областта

РДСП Русе и ДСП от областта част 1
РДСП Русе и ДСП от областта част 1 17.69 MB
РДСП Русе и ДСП от областта част 2
РДСП Русе и ДСП от областта част 2 29.21 MB

РДСП Силистра и ДСП от областта

РДСП Силистра и ДСП от областта част 1
РДСП Силистра и ДСП от областта част 1 10.77 MB
РДСП Силистра и ДСП от областта част 2
РДСП Силистра и ДСП от областта част 2 39.47 MB

РДСП Сливен и ДСП от областта

РДСП Сливен и ДСП от областта част 1
РДСП Сливен и ДСП от областта част 1 10.64 MB
РДСП Сливен и ДСП от областта част 2
РДСП Сливен и ДСП от областта част 2 34.37 MB

РДСП Смолян и ДСП от областта

РДСП Смолян и ДСП от областта част 1
РДСП Смолян и ДСП от областта част 1 11.99 MB
РДСП Смолян и ДСП от областта част 2
РДСП Смолян и ДСП от областта част 2 36.65 MB

РДСП София-град и ДСП от областта

РДСП София-град и ДСП от областта част 1
РДСП София-град и ДСП от областта част 1 42.52 MB
РДСП София-град и ДСП от областта част 2
РДСП София-град и ДСП от областта част 2 146.19 MB

РДСП София-област и ДСП от областта

РДСП София-област и ДСП от областта част 1
РДСП София-област и ДСП от областта част 1 22.24 MB
РДСП София-област и ДСП от областта част 2
РДСП София-област и ДСП от областта част 2 77.65 MB

РДСП Стара Загора и ДСП от областта

РДСП Стара Загора и ДСП от областта част 1
РДСП Стара Загора и ДСП от областта част 1 10.15 MB
РДСП Стара Загора и ДСП от областта част 2
РДСП Стара Загора и ДСП от областта част 2 50.24 MB

РДСП Търговище и ДСП от областта

РДСП Търговище и ДСП от областта част 1
РДСП Търговище и ДСП от областта част 1 9.01 MB
РДСП Търговище и ДСП от областта част 2
РДСП Търговище и ДСП от областта част 2 28.19 MB

РДСП Хасково и ДСП от областта

РДСП Хасково и ДСП от областта част 1
РДСП Хасково и ДСП от областта част 1 19.60 MB
РДСП Хасково и ДСП от областта част 2
РДСП Хасково и ДСП от областта част 2 61.74 MB

РДСП Шумен и ДСП от областта

РДСП Шумен и ДСП от областта част 1
РДСП Шумен и ДСП от областта част 1 11.29 MB
РДСП Шумен и ДСП от областта част 2
РДСП Шумен и ДСП от областта част 2 42.17 MB

РДСП Ямбол и ДСП от областта

РДСП Ямбол и ДСП от областта част 1
РДСП Ямбол и ДСП от областта част 1 7.30 MB
РДСП Ямбол и ДСП от областта част 2
РДСП Ямбол и ДСП от областта част 2 21.92 MB