logobgr

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ 2022 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35,ал.1,т.1,т.2,т.3 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2022 г.
Регистър на подадените декларации по чл.35,ал.1,т.1,т.2,т.3 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2022 г. 2.27 MB
Регистър на подадените извън срока декларации за имущество и интереси през 2022 г.
Регистър на подадените извън срока декларации за имущество и интереси през 2022 г. 10 KB

Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви А до В)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви А до В) 121.45 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Г до Е)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Г до Е) 132.26 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Ж до Л)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Ж до Л) 121.73 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви М до Н)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви М до Н) 124.66 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви О до С)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви О до С) 128.81 MB
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Т до Я)
Декларациите за имущество и интереси на служителите от АСП по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (имена, започващи с букви Т до Я) 72.97 MB

Подадени декларации на новоназначени служители по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Назначени през месец декември 2022 г.
Назначени през месец декември 2022 г. 4.65 MB
Назначени през месец ноември 2022 г.
Назначени през месец ноември 2022 г. 7.03 MB
Назначени през месец октомври 2022 г.
Назначени през месец октомври 2022 г. 6.08 MB
Назначени през месец септември 2022 г.
Назначени през месец септември 2022 г. 6.89 MB
Назначени през месец август 2022 г.
Назначени през месец август 2022 г. 10.75 MB
Назначени през месец юли 2022 г.
Назначени през месец юли 2022 г. 6.52 MB
Назначени през месец юни 2022 г.
Назначени през месец юни 2022 г. 9.64 MB
Назначени през месец май 2022 г.
Назначени през месец май 2022 г. 5.86 MB
Назначени през месец април 2022 г.
Назначени през месец април 2022 г. 8.12 MB
Назначени през месец март 2022 г.
Назначени през месец март 2022 г. 11.95 MB
Назначени през месец февруари 2022 г.
Назначени през месец февруари 2022 г. 4.59 MB
Назначени през месец  януари 2022 г.
Назначени през месец януари 2022 г. 8.99 MB