logobgr

Търгове

Тръжна документация за продажба чрез търг с тайно наддаване на бракувани движими вещи – частна държавна собственост - автомобили, собственост на Агенция за социално подпомагане

Тръжна документация за продажба чрез търг с тайно наддаване на движима вещ — частна държавна собственост: бракуван лек автомобил марка „Фиат“, модел „Типо“, собственост на Агенция за социално подпомагане