logobgr

BG05M9OP001-2.038 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

14.06.2023 г. Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020
14.06.2023 г. Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 1.02 MB
24.03.2023 г. Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020
24.03.2023 г. Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 42.29 MB
16.05.2022 г. Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020
16.05.2022 г. Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 526 KB
Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01  Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма  Развитие на човешките ресурси  2014-2020
Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 36.04 MB