logobgr
Всички
06.06.2017г.

След 9 години в приемно семейство: „Бях изоставен и отхвърлен, сега се чувствам нормално дете“

„Това, което съм, е благодарение на приемното ми семейство, което ми осигури доброта, сигурност и щастие“ – с тези думи 16-годишният Тахир (името е променено) трогна събралите се на тържествена среща под наслов „Приемната грижа – непреходна и благословена“, организирана в Търговище от областния екип по приемна грижа по проекта „Приеми ме 2015“. Сега юношата е ученик в Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ в Търговище, а точно днес, 6 юни 2017 г., стават 9 години, откакто момчето е настанено в приемно семейство и бъдещият информатик се връща в онова време: „Бях отхвърлено и изоставено от родителите си дете. Помня, че документите ми бяха подготвени за дом, но вместо това ме взе това семейство и вече толкова години ме отгледа като собствено дете, без да търсят изгода. Живея с чувството, че съм нормално дете, преди не беше така.“. Благодарствените думи на момчето са към професионалните приемни родители Диана и Стефан Стойкови – едно от 93-те приемни семейства в област Търговище по проекта.

Междувременно в Търговище, Шумен и Варна бяха осъществени работни посещения на националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ в състав от неговия ръководител Огнян Христов и ръководителя на мониториращото звено Емил Тодоров. В поредица от срещи с екипите по приемна грижа и администрации от общини партньори в района бяха обсъдени мерки за постигане на устойчивост на тези екипи, както и  задачата да се реализира в практиката разбирането, че приемната грижа се осъществява като споделена мярка за закрила на деца в риск от всички участници в процеса на предоставянето й. Пряк път към това е ясно да се профилират компетенциите на приемните семейства, екипите по приемна грижа и отделите „Закрила на детето“ към дирекциите „Социално подпомагане“.

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Всички