logobgr
Всички
10.05.2016г.

Проектът „Приеми ме 2015“ се насочва към областен модел за развитието на приемната грижа

На свое заседание Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“ прие План за развитие на приемната грижа за тази и следващата година, базиран върху обсъден и също приет от КЕС Анализ на потребностите от развитие на тази социална услуга на общинско, областно и национално ниво.

      Акценти в плана са да се въведе областен модел за развитие на приемната грижа, както и да бъде определен стандарт за натовареност на социалните работници в екипите за приемна грижа (ЕПГ) - не по-малко от 12 приемни семейства, с които да работи един социален работник.

      Друг приоритет е да се изготвят програми за обучение на приемни семейства, социални работници от ЕПГ, комисиите по приемна грижа, експерти от териториалните структури на прекия бенефициент по проекта – Агенцията за социално подпомагане. Предложенията за програми за обучение, както и обсъждане на добри практики, ще бъдат ангажимент на участниците в КЕС – Национална мрежа за децата и Уницеф България.

      Свои представители в КЕС при взимането на тези ключови за проекта „Приеми ме 2015“ решения имаха също Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в България, Националната асоциация по приемна грижа.

Всички