logobgr
Всички
27.06.2016г.

Научна степен „доктор“ защити директорът на пловдивската дирекция „Социално подпомагане“ Надя Танева

 

Директорът на дирекция „Социално подпомагане" Надя Танева успешно защити дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на педагогическите науки. Темата на дисертацията бе "Социална интеграция и социално подпомагане на хора с увреждания", а журито оцени високо научната разработка за присъждане на титлата доктор.

Съпричастни на събитието в Заседателната зала на Пловдивския университет бяха бившият социален министър Тотю Младенов, заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Янита Манолова, много колеги на г-жа Танева от социални служби в страната, представители на съсловни организации на хора с увреждания.

Дисертацията изследва социалната интеграция, социалното подпомагане и социалните услуги за лицата с увреждания в България и на тази база извежда основни направления в цялостната политика и стратегия спрямо хората с увреждания.

 

Всички