logobgr
Всички
05.07.2017г.

Министър Бисер Петков и министър Красимир Вълчев обсъдиха изпълнението на механизма за обхващане и задържане на ученици в образование с АСП

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участваха в работна среща с ръководството на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане. Основна тема бе представянето на целите и действията за реализиране на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, който беше одобрен от правителството вчера.

По изпълнението на механизма ще работят междуинституционални екипи, в които задължително ще участва представител на дирекция „Социално подпомагане“ от съответното населено място.

„Ангажиментът на структурите на АСП към изпълнението на механизма ще създаде допълнителна натовареност на социалните работници, но усилията със сигурност си струват и ще бъдат възнаградени, защото става дума за  национален приоритет – превенция на ранното отпадане от училище и необходимостта от интегрирана политика и ангажираност на всички ведомства и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и учениците в България“, каза министър Бисер Петков.

Министър Красимир Вълчев изрази надежда, че участието на АСП в изпълнението на механизма ще осигури висока добавена стойност и добави, че първите резултати ще са видими още през есента. Той обясни, че предстои да се създадат правила за обмен на информация между институциите за децата и за учениците, които не са обхванати в образователната система или са в риск от отпадане от училище.  

Първата стъпка ще бъде осигуряване на достъп до Националната информационна система на МОН, а в бъдеще и интегриране на системите на всички ангажирани институции, обясни министър Вълчев. Той добави, че изпълнението на механизма ще засегне и процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците и ще засили санкциите спрямо родителите, чиито деца не посещават училище.

 

Всички