logobgr
Всички
24.11.2023г.

Към края на октомври: 1456 деца са в приемни семейства, 157 от настанените са с увреждания

Според ежемесения анализ на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ към края на октомври т.г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта в 155 общини партньори, са 1 456, от които 157 са децата с увреждания. През отчетния месец октомври 54 деца са настанени в приемно семейство, а за 65 настаняването е прекратено, като 40 от тях са осиновени.

По показателя „средномесечен брой деца, пребивавали в приемни семейства“ в общините партньори за 10-те месеца с най-много деца средномесечно, отглеждани в приемна грижа с доставчик община, традиционно са област Варна  (112, в т.ч. 16 деца с увреждания – в 10 общини), Плевен (98, в т.ч. 9 деца с увреждания - в 7 общини), Хасково (97, в т.ч. 10 деца с увреждания – в 5 общини), Монтана (95, в  т.ч. 7 деца с увреждания -  в 9 общини) и Велико Търново (95, в  т.ч. 17 деца с увреждания -  в 8 общини).

С най-ниските средномесечни стойности по наблюдавания показател за 10-те месеца т.г. са област Ямбол (12, в т.ч. 1 деца с увреждания  – в 4 общини), Силистра (14, в т.ч. 7 деца с увреждания  – в 3 общини), София област (16, в т.ч. 2 деца с увреждания -  в 3 общини), Кърджали (18, в т.ч. 1 дете с увреждане – в 4 общини).

През отчетния месец октомври съответните комисии по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили и съответно регистрирани 3 нови приемни семейства, а заличените  приемни семейства с местоживеене в общините партньори са 13. Така към края на октомври общо 1 266 са приемните семейства с местоживеене в 155 общини партньори, в които са настанени 1 456 деца. Приемните семейства, в които няма настанени деца са 408 (в т.ч. 3-те доброволни), което е 24,37% от общия брой.

С над 30% незаети приемни семейства в края на октомври 2023 г. са областите Добрич, Кърджали, Търговище и Ямбол. В област Търговище свободните приемни семейства в края на октомври са 67,19%, в област  Добрич - 52,63%, колкото са и в област Ямбол. В област Кърджали свободните приемни семейства са 30,43%, но тук е налице позитивна тенденция, доколкото този процент преди 2 години е бил над 50.

Причините за незаетост на приемните семейства се изследват от Агенцията за социално подпомагане на базата на предоставяна от регионалните дирекции за социално подпомагане тримесечна справка. Трайно най-голям процент от общия брой незаети приемни семейства са тези със заявено желание да се грижат за дете с различен профил от потребността в съответната област.

Независимо че количествените резултати показват намаляване на броя на приемните семейства с доставчик общините, на терен е видно, че с изключение на няколко области, в страната приемните семейства са редуцирани така, че да могат максимално да откликват на потребностите на съответния регион. От години се наблюдава недостиг на приемни родители за деца от 0 до 3 г. (традиционно това е Столична община, в която и приемните семейства са малък брой, съпоставимо с броя на населението), а също и за деца със специфични увреждания. Усилията на областните екипи по приемна грижа и на отделите „Закрила на детето“ са насочени към информиране на общността чрез активни кампании с цел набиране на нови семейства за конкретни целеви групи деца, съобразно идентифицираната потребност.

Всички