logobgr
Всички
18.10.2021г.

Европейския ден за борба с трафика на хора -18 октомври

Подай сигнал на телефон 028078050

Не си играй със съдбата им

България е основен двигател на #BlindBetting – мащабна европейска кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Националната комисия за борба с трафика на хора с финансовата подкрепа на EMPACT /Европейска мултидисциплинарна платформа срещу заплахите на престъпността/ стартират втория етап на кампания #BlindBetting – една инициатива за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Този път #BlindBetting се провежда под надслов „Не си играй със съдбата им!“ и насочва вниманието на обществото, в частност на потребителите на сексуални услуги, към разпознаването и подпомагането на пострадали от трафик жени, особено в страните, в които тази дейност е легализирана.

Търсенето на сексуални услуги е един от основните фактори, които мотивират престъпниците да експлоатират жертвите си. Не всяко момиче, което проституира, го прави доброволно, а когато клиентът е наясно с това, той става съпричастен към извършваната престъпна дейност и носи наказателна отговорност.

В много случаи обаче ранната идентификация на пострадалите от трафик жени се осъществява от клиентите на сексуални услуги, като впоследствие именно те подават сигнал до компетентните органи. Информираността на тази група от обществото по отношение на феномена трафик на хора е от значение за правилното разчитане на сигналите и за адекватната и бърза реакция, за да бъде изведена жертвата от престъпната среда, в която се намира.

Вторият етап на #BlindBetting включва видеоклип, брошури, плакати и защитни маски за лице, които ще бъдат разпространявани на територията на цялата страна. Символиката в превенционните материали представя най-популярния начин за склоняване на млади момичета и въвличането им в експлоатационните мрежи на трафикантите – метода „loverboy“. Жертвите, водени от мечтите си за по-добър живот, залагат на сляпо, а дори понякога и съзнателно избират да предоставят сексуални услуги, без да очакват, че друг ще печели от продажбата на телата им. Изборът им води до насилие, зависимост, срам и страх. Пътят назад е труден, но жертвата трябва да знае, че има хора, които ще са там, за да ѝ помогнат да се възстанови и отново да поеме контрол над живота си.

Кампанията ще се разпространи на територията на 26 европейски държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното Кралство. Всички рекламни материали са адаптирани на официалните им езицици са им предоставени за ползване.

В подкрепа на публично-частните партньорства, над 20 правителствени и неправителствени организации в България, сред които министерства, агенции, дирекции, а също и представители на частния сектор, изявиха желание и готовност да се включат в #BlindBetting и безвъзмездно да предоставят своята подкрепа за каузата, разпространявайки превенционните материали според възможностите си.

ГДБОП и НКБТХ изказват благодарност на всички гореизброени партньори, с които споделяме еднакви ценности и се борим за реализирането на общи цели. Ние активно поддържаме идеята за публично-частните партньорства като един от начините за отстояване на гражданска позиция и за успешно противодействие на трафика на хора, но също и на всяка друга престъпна активност, застрашаваща бъдещето на цялото българско общество.

Всички