logobgr
Всички
21.06.2016г.

Домът във Велико Търново ще бъде закрит през есента

Закриването на дома „Пеньо и Мария Велкови“ във Велико Търново е свързано с целия процес на деинституционализация и няма общо с инцидента с двете удавени деца в река Янтра, оповести пред БНТ 1 Анжела Досева, директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП) във Велико Търново.

Процедурата в случая включва Общинският съвет във Велико Търново да вземе решение на своя сесия, предвидена за 30 юни т.г. Когато става дума за закриване на услуги за деца становище следва да изрази и председателят на Държавната агенция за закрила на детето, за да последва заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за закриване на институцията. Тя се издава по предложение на директора на РДСП. Реалистичният срок за приключване на процедурата в случая с дома във Велико Търново е през септември т.г., като децата ще бъдат настанени в свободни места в съществуващи центрове за настаняване от семеен тип.

Инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане не е установил нарушения в задължителните правила на правилника за вътрешния ред на социалната институция, както и пропуски в работата на ръководството и персонала на дома, добави още Досева и уточни:„Напускането на децата от сградата е извършено регламентирано и установено по надлежния ред".

Мариета Гъркова, началник отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново, сподели, че с децата от дома отделът е бил в непрекъсната връзка и са били налице отношения на доверие между децата и специалистите.

Всички