logobgr
Всички
19.08.2019г.

Близо 1900 са децата, настанени в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“

 

 

 

 

Около 1900 са децата, настанени в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“

        Към края на юли т.г. децата в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“ са 1 899, отглеждани в 144 общини партньори, сочат данните от текущия мониторинг на Националния екип по организация и управление на проекта от конкретния бенефициент – Агенцията за социално подпомагане (АСП). Социалната услуга по този проект стартира на 01.01.2016 г. за 1 489 деца в 82 общини партньори.

        През наблюдавания  месец юли комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане (РДСП) са утвърдили 11 нови професионални приемни семейства, заличени са 23, така утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община към 31.07.2019 г. са общо 2 086. Най-много приемни семейства са регистрирани в областите Варна (141), Монтана (137), Велико Търново (134), Плевен (133), Шумен (128).

        Приемните семейства, в които няма настанени деца, са 500. Причините за незаетост на приемните семейства са обект на постоянен анализ от АСП на базата на предоставяна от РДСП тримесечна справка. Традиционно най-голям процент от незаетите приемни семейства са заявилите да се грижат за дете с различен профил от наличния и различен от потребността за съответната област. Социалните работници от областните екипи по приемна грижа и от отделите „Закрила на детето“ извършват периодичен преглед на незаетите приемни семейства и при наличие на обективни обстоятелства, обуславящи трайна незаетост, се изготвят и представят пред комисиите по приемна грижа предложения за заличаване.

        През наблюдавания месец юли в приемно семейство са настанени 81 деца, 3 от които с увреждания. За 124 деца настаняването е прекратено. Традиционно при прекратяванията най-голям е броят на осиновените деца – сега те са над 52 на брой или 42 процента. През юли т.г. няма осиновявания от приемни семейства. Следващите стойности по този показател са върнатите в биологичните им семейства – 22 или 17,7%. За едно от прекратените настанявания случаят е особено специален и приятен – дете от Враца е изведено от приемното семейство, защото е прието за студент в Софийския университет.

Всички