logobgr
Всички
01.10.2016г.

Бъдещето на проекта „Приеми ме 2015“ в област Перник е в унисон със стандартите за развитие на приемната грижа

 

Ръководителят на проекта „Приеми ме 2015" Огнян Христов и представители на Националния екип за организация и управление на проекта дискутираха предстоящото реализиране на областния модел за развитие на услугата на територията на област Перник. Представители на екипите по приемна грижа и отделите „Закрила на детето" от общините партньори по проекта в областта имаха възможност да дискутират визията за управление и предоставяне на услугата „приемна грижа" чрез екипи, сформирани на областен принцип.

Концепцията е приета от Консултативния експертен съвет (КЕС) към проекта след обстоен анализ на регионалните потребности от настаняване на деца в риск и свързаната с тях численост и локация на екипите по приемна грижа. Планираното развитие за област Перник включва създаване на Областен екип по приемна грижа в състав от 5 души и обхват общините Перник, Брезник, Радомир и Трън. Очакваният брой приемни семейства в областта към края на 2017 г. е около 60, което е в унисон с търсения стандарт за ангажимент на 1 социален работник за работа с 12 случая с приемни семейства.

Необходимостта в национален мащаб да се постигне ефикасен финансов стандарт като подготовка за преход на приемната грижа като делегирана държавна дейност бе и основният акцент в презентацията на ръководителя на проекта Огнян Христов.

 

Всички