logobgr

Указания, относно функциониране на социалните услуги в условията на епидемията от COVID-19

Писмо с Изх. №12-00-231/11.05.2021 г. от главния държавен здравен инспектор към Министерството на здравеопазването, относно становище за възобновяване настаняването на нови потребители в специализираните институции и в социалните услуги от резидентен тип
Писмо с Изх. №12-00-231/11.05.2021 г. от главния държавен здравен инспектор към Министерството на здравеопазването, относно становище за възобновяване настаняването на нови потребители в специализираните институции и в социалните услуги от резидентен тип 53 KB
Заповед РД01-0881/27.05.2021 г. на изпълнителния директор на АСП относно преустановяване на настаняването във всички социални услуги от резидентен тип и специализирани институции за пълнолетни лица и деца в риск в страната, които са делегирани от държават
Заповед РД01-0881/27.05.2021 г. на изпълнителния директор на АСП относно преустановяване на настаняването във всички социални услуги от резидентен тип и специализирани институции за пълнолетни лица и деца в риск в страната, които са делегирани от държават 119 KB
Методически указания, относно подпомагане възстановяването на учебните занятия на децата, настанени в социални услуги за резидентна грижа /специализирани институции
Методически указания, относно подпомагане възстановяването на учебните занятия на децата, настанени в социални услуги за резидентна грижа /специализирани институции 164 KB
Указания към РДСП и ДСП в страната по отношение на осиновителна процедура при спазване на въведените противоепидемични мерки
Указания към РДСП и ДСП в страната по отношение на осиновителна процедура при спазване на въведените противоепидемични мерки 553 KB
Указателно писмо № 08-00-11691 от 02.09.2020 г., относно превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги
Указателно писмо № 08-00-11691 от 02.09.2020 г., относно превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги 771 KB
Указания, относно превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги
Указания, относно превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги 393 KB
Указателно писмо №08-00-6023 от 14.05.2020 г., относно насоки на Европейския съюз COVID-19. Завръщане на работното място. Адаптиране на работните места и защита на работещите
Указателно писмо №08-00-6023 от 14.05.2020 г., относно насоки на Европейския съюз COVID-19. Завръщане на работното място. Адаптиране на работните места и защита на работещите 1.48 MB
Указания №08-00-5443 от 30.04.2020 г., относно предприемане на мерки и действия от общините при установяване на потребители с коронавирус инфекция в социалните услуги
Указания №08-00-5443 от 30.04.2020 г., относно предприемане на мерки и действия от общините при установяване на потребители с коронавирус инфекция в социалните услуги 367 KB
Допълнителни указания  №08-00-5525 от 05.05.2020 г., относно установени случаи на заразени с коронавирус потребители на социални услуги
Допълнителни указания №08-00-5525 от 05.05.2020 г., относно установени случаи на заразени с коронавирус потребители на социални услуги 69 KB
Доклад на национално ниво изготвен въз основа на доклади от Областните координационни звена по Проект № BG 05М9ОР001-3.006-0001   Повишаване капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане
Доклад на национално ниво изготвен въз основа на доклади от Областните координационни звена по Проект № BG 05М9ОР001-3.006-0001 Повишаване капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане 831 KB