logobgr

Надання ваучерів

Оперативна програма з надання продовольчої та/або базової матеріальної допомоги

Операція BG05FMOP001-6.001 "Надання ваучерів для забезпечення продуктами харчування та предметами першої необхідності переміщених осіб з України"

У проекті представлено процедури, які передбачається впровадити Агентству соціальної допомоги (АСП) в результаті створення організації для забезпечення надання негайної соціальної підтримки особам, які покинули Україну у зв'язку з гуманітарною кризою, спричиненою військовими діями.

Процедури передбачають, що цим особам, які звернулися за тимчасовим захистом в Республіці Болгарія та отримали його, буде надаватися базова допомога шляхом видачі ваучерів номінальною вартістю 100 левів. Ваучери надаватимуться всім визначеним особам з цільової групи, при цьому пріоритет надаватиметься потребам дітей та осіб, які є їхніми батьками, опікунами, супроводжуючими, піклувальниками, уповноваженими особами або особами, з якими діти перебувають на утриманні відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" (де це застосовно). Допомога надається для покриття нагальних потреб у продуктах харчування, дитячому харчуванні та одязі, шкільному приладді, засобах гігієни та інших товарах з торговельної мережі країни, а також для надання додаткової підтримки шляхом консультування та наставництва через відповідні супровідні заходи з соціальної інтеграції, відповідно до індивідуально визначених потреб.

Процедура реалізується через територіальні підрозділи Агенції - Управління соціальної допомоги (УСЗН), на території дії яких встановлено перебування переміщених осіб з України, яким надано тимчасовий захист.

Заходи, включені до проектної пропозиції, передбачають наступне: протягом дев'яти проектних місяців, згідно з графіком реалізації проекту, буде здійснено наступне:

  • Виявлення осіб, які потребують допомоги, та надання їм талонів на продукти харчування та предмети першої необхідності.
  • Здійснення підтримки та викупу ваучерів для переміщених осіб з України.
  • Забезпечення супровідних заходів.

Конкретні цілі проектної пропозиції пов'язані з безпосередньою підтримкою переміщених осіб з України, яким надано тимчасовий захист, шляхом надання базової підтримки у забезпеченні продуктами харчування та предметами першої необхідності через надання ваучерів в рамках програми, доповненої супутніми заходами з подальшої інтеграції відповідно до потреб, визначених співробітниками ДССУ.

Реалізація проектної пропозиції має на меті сприяти своєчасній допомозі громадянам, які постраждали внаслідок військового конфлікту (переважно представникам вразливих груп - жінкам та дітям), що також сприяє досягненню загальної мети операційної програми, а саме зменшенню кількості людей, які живуть в умовах бідності, шляхом подолання базових матеріальних позбавлень.

  • Виявлення нужденних серед осіб, які прибули з України, а також виявлення біженців від конфлікту, які вже оселилися в Болгарії.
  • Щонайменше 40 000 ваучерів, наданих цільовій групі, відповідно до критеріїв прийнятності, протягом усього проекту.
  • Здійснюються супровідні заходи щодо подальшої інтеграції цільової групи, забезпечується доповнення базових потреб продуктами харчування та предметами першої необхідності.

Ідентифікація членів цільової групи здійснюється від початку реалізації проекту до кінцевої дати надання ваучерів - 28.02.2023 року.

Належність осіб до відповідної цільової групи визначається на підставі реєстрації для отримання тимчасового захисту, що засвідчується документом (реєстраційною карткою), виданим компетентним органом Болгарії після 24.02.2022 року.

Один повнолітній представник від кожної сім'ї заповнює анкету (за формою), в якій зазначає: свої персональні дані, у разі супроводу чоловіка/дружини - його/її персональні дані, а також персональні дані супроводжуючих дітей віком до 18 років, у тому числі дані про стать, вік, стан здоров'я, країну походження, приналежність до національних меншин. Шаблон розроблений болгарською та українською мовами і містить інформативну частину та згоду респондента щодо дотримання Регламенту (ЄС) 2016/679 про захист персональних даних. У випадку "несупроводжуваних" осіб віком до 18 років (в розумінні Закону "Про іноземців в Республіці Болгарія" це означає всіх неповнолітніх іноземців, які перебувають на території Республіки Болгарія і не супроводжуються батьками або іншими дорослими, які несуть за них відповідальність згідно з болгарським законодавством або звичаями), заповнення анкети для участі в проектних заходах, а також засвідчення підтримки, отриманої в рамках операції, здійснюється призначеним представником, відповідно до болгарського законодавства у сфері

Підтримка громадян, переміщених з України, здійснюється Соцзабезпеченням шляхом надання індивідуальних ваучерів номінальною вартістю 100 левів кожен.

Процедура реалізації та погашення ваучерів здійснюватиметься з дотриманням наступних принципів:

  • Кожен наданий ваучер може бути використаний представником цільової групи в мережі магазинів на території Республіки Болгарія. Погашення ваучера здійснюватиметься ДСП, на території якого розташоване торговельне підприємство, в якому він погашається, на підставі поданої заяви на погашення. Кожна заявка на викуп ваучерів супроводжуватиметься описом ваучерів, що підлягають викупу, копією кожного ваучера та оригіналом рахунку-фактури (первинний бухгалтерський документ) на належні до сплати суми, а одержувачем буде відповідний ДСП.
  • Ваучер не може бути використаний для придбання лікарських засобів, тютюнових виробів, вина, міцних спиртних напоїв, пива, а у разі виявлення факту придбання таких товарів їх вартість територіальними підрозділами ДСА не відшкодовується.
  • Якщо вартість покупок буде нижчою за номінал ваучера, пред'явник не матиме права на отримання різниці готівкою.

Проект фінансується Європейським фондом допомоги найбільш знедоленим особам в рамках Операційної програми з надання продовольчої та/або базової матеріальної допомоги на 2014-2020 роки в результаті реалізації ініціативи Європейської Комісії з подолання наслідків кризи через механізм REACT-EU. 

Проект СОЛІДАРНІСТЬ
Проект СОЛІДАРНІСТЬ 47 KB
Брошура
Брошура 1.17 MB
Ваучерів
Ваучерів 49 KB
Анкета
Анкета 53 KB