logobgr

Помощи за ветерани от войните

Описание

Статутът и правата на ветераните от войните са уредени в Закон за ветераните от войните. Ветеран от войните е лице, което като военнослужещ е взел непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на България.

Агенцията за социално подпомагане чрез териториалните си поделения, изплаща разходите на ветераните от войните, които са за сметка на държавния бюджет за:

  • Целева дентална помощ в размер до 400 лв;
  • Еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лв. на неговите наследници.

Документи

Заявление-декларация в свободен текст за отпускане на целева помощ при смърт на ветеран от войните

Заявление-декларация по образец за отпускане на целева дентална помощ
Заявление-декларация по образец за отпускане на целева дентална помощ 92 KB