logobgr

Обществено обсъждане

Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 се публикува за обществено обсъждане. Писмени предложения и становища по проекта на програмата могат да се изпращат на имейл: a.angelova@asp.government.bg или да се публикуват на портала за обществени консултации www.strategy.bg най-късно до 12 август 2021 г.

Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.
Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. 1.55 MB
Резюме на Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.
Резюме на Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. 492 KB
Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации
Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации 421 KB