logobgr

Индикативна годишна работна програма

Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане публикува утвърдена Индикативната годишна работна програма за 2022 г.

Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 477 KB