logobgr

Списък на операциите

Списък с утвърдените операции по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България за 2022 г., с финансиране по REACT-EU

Списък на операциите 2022
Списък на операциите 2022 69 KB

Списък с утвърдените операции по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България за 2020 г.

Списък на операциите 2020
Списък на операциите 2020 67 KB

Списък с утвърдените операции по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България за 2019 г.

Списък на операциите 2019
Списък на операциите 2019 108 KB

Списък с утвърдените операции по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България за 2017-2020 г.

Списък на операциите 2017-2020
Списък на операциите 2017-2020 324 KB

Списък с утвърдените операции по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България за 2016 г.

Списък с  операциите  2016
Списък с операциите 2016 339 KB

Списък с утвърдените операции по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България за 2015 г.

Списък с операциите 2015
Списък с операциите 2015 4.23 MB