logobgr

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2023 година

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА т

Имена Длъжност Дирекция чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2023
Танка КалеваСоциален работникДСП Свиленград(ДКОНПИ02-3309 | 2.6.2023)
Танка СтаневаСоциален работникДСП Стара ЗагораДКОНПИ02-4163 | 9.6.2023
Таня БлагоеваГлавен социален работникДСП Брегово(ДКОНПИ02-1305 | 12.5.2023)
Таня БурдиняшкаСоциален работникДСП Кнежа(ДКОНПИ02-2211 | 19.5.2023)
Таня ВандоваНачалник отделДСП ИхтиманДКОНПИ02-4018 | 7.6.2023 
Таня ВойнскаНачалник отделДСП МладостДКОНПИ02-1524 | 15.5.2023 
Таня ГеоргиеваНачалник отделДСП АйтосДКОНПИ02-0038| 3.5.2023 
Таня ГетоваНачалник отделДСП Луковит(ДКОНПИ02-1545 | 15.5.2023)
Таня ГроицоваСоциален работникДСП ТроянДКОНПИ02-2893 | 30.5.2023 
Таня ДжачеваСоциален работникДСП Хасково(ДКОНПИ02-2569 | 26.5.2023)
Таня ДимитроваСтарши счетоводителДСП ГълъбовоДКОНПИ02-0104 | 04.05.2023
Таня ДимитроваСоциален работникДСП ЯмболДКОНПИ02-3684 | 6.6.2023 
Таня ДимитроваСтарши експертРДСП Враца(ДКОНПИ02-0323 | 5.5.2023)
Таня ДимоваГлавен специалистДСП ТополовградДКОНПИ02-2747 | 26.5.2023
Таня ДимоваСоциален работникДСП БургасДКОНПИ02-0685 | 9.5.2023 
Таня ДиневаСтарши счетоводителДСП Сливен(ДКОНПИ02-2009 | 18.5.2023)
Таня ИвановаСоциален работникДСП КазанлъкДКОНПИ02-2210 | 19.5.2023
Таня ИвановаГлавен експертРДСП ЛовечДКОНПИ02-3763 | 6.6.2038
Таня ИвановаГлавен експертРДСП София-област(ДКОНПИ02-4037 | 7.6.2023)
Таня Ивчева-ЙордановаСтарши експертДСП СердикаДКОНПИ02-1443 | 15.5.2023
Таня ЙордановаГлавен социален работникДСП Две могили(ДКОНПИ02-3140 | 1.6.2023)
Таня КириловаДиректорДСП ДупницаДКОНПИ02-1009 | 11.5.2023
Таня КолеваСтарши експертДСП КазанлъкДКОНПИ02-2148 | 18.5.2023
Таня КостадиноваНачалник отделДСП РадомирДКОНПИ02-1042 | 11.5.2023
Таня КънчеваСоциален работникДСП Ловеч(ДКОНПИ02-3372 | 5.6.2023)
Таня ЛюбеноваСоциален работникДСП ЛомДКОНПИ02-4249 | 9.6.2023
Таня МитеваСтарши счетоводителДСП Две могили(ДКОНПИ02-3971 | 7.6.2023 )
Таня НалбантоваДиректорДСП ПървомайДКОНПИ02-3078 | 1.6.2023 
Таня НиколаеваСоциален работникДСП ПървомайДКОНПИ02-3233 | 2.6.2023
Таня НиколоваСоциален работникДСП Бяла(ДКОНПИ02-3068 | 1.6.2023)
Таня ПетковаГлавен експертРДСП Ловеч(2023)(ДКОНПИ01-0089 | 17.5.2023)
Таня ПетковаСоциален работникДСП Бургас(ДКОНПИ02-1590 | 16.5.2023)
Таня ПетроваСтарши счетоводителДСП Бяла Слатина(ДКОНПИ02-3332 | 5.6.2023)
Таня ПетроваСоциален работникДСП Бяла(ДКОНПИ02-3080 | 1.6.2023)
Таня ПетроваСоциален работникДСП Пазарджик(ДКОНПИ02-3594 | 6.6.2023)ДКОНПИ06-0046 | 6.6.2023
Таня РайковаГлавен социален работникДСП Чирпан(ДКОНПИ02-4353 | 12.6.2023)
Таня РайчеваНачалник отделДСП Красно село(ДКОНПИ02-2478 | 23.5.2023)
Таня СемоваСоциален работникДСП Плевен(ДКОНПИ02-0810 | 10.05.2023)
Таня СлавоваНачалник отделДСП РадневоДКОНПИ02-0194 | 4.5.2023
Таня СлавчеваГлавен експертРДСП Ловеч(ДКОНПИ02-3762 | 6.6.2037)
Таня СтаневаСоциален работникДСП Нова ЗагораДКОНПИ02-1768 | 17.5.2023
Таня СтояноваНачалник отделДСП Велики ПреславДКОНПИ02-3733 | 6.6.2023 
Таня ТанановаГлавен социален работникДСП Свиленград(ДКОНПИ02-3317 | 2.6.2023)
Таня ТинчеваСоциален работникДСП ВарнаДКОНПИ02-1807 | 17.5.2023 
Таня ТодороваНачалник отделДСП Ловеч(ДКОНПИ02-3354 | 5.6.2023)
Таня ТодороваСоциален работникДСП Пловдив(ДКОНПИ02-4373 | 12.6.2023)
Таня ХристоваСоциален работникДСП ПомориеДКОНПИ02-2661 | 26.5.2023
Таня Чернева-АпостоловаГлавен инспекторЦУ на АСП(ДКОНПИ02-0504 | 9.5.2023)
Таня ЯнаклиеваСоциален работникДСП ТополовградДКОНПИ02-2751 | 26.5.2023
Таня ЯноваГлавен социален работникДСП Гоце ДелчевДКОНПИ02-3224 | 2.6.2023 
Татяна АрабаджиеваСоциален работникДСП РодопиДКОНПИ02-2454 | 23.5.2023
Татяна БундоваСоциален работникДСП СанданскиДКОНПИ02-4209 | 9.6.2023
Татяна ГанчеваСоциален работникДСП Велико ТърновоДКОНПИ02-3874 | 07.06.2023 
Татяна ГеоргиеваГлавен социален работникДСП Лозенец(ДКОНПИ02-4386 | 12.6.2023)
Татяна ГълъбоваСоциален работникДСП ПещераДКОНПИ02-1119 | 11.5.2023 
Татяна ГърчеваГлавен социален работникДСП Дулово(ДКОНПИ02-0758 | 10.05.2023)ДА
Татяна ДековаСоциален работникДСП Плевен(ДКОНПИ02-2728 | 26.05.2023 )
Татяна ДимитроваГлавен инспекторЦУ на АСПДКОНПИ02-0573 | 9.5.2023 
Татяна ДимитроваСтарши експертДСП Горна ОряховицаДКОНПИ02-1585 | 16.5.2023 
Татяна ЗлатанчеваГлавен специалистДСП ДупницаДКОНПИ02-1071 | 11.5.2023 
Татяна ИвановаСтарши счетоводителДСП ПавликениДКОНПИ02-0708 | 10.5.2023
Татяна ИвановаСоциален работникДСП Добрич(ДКОНПИ02-1276 | 12.5.2023)
Татяна КостоваДиректорРДСП РазградДКОНПИ02-3475 | 5.6.2023 
Татяна МариноваСоциален работникДСП СанданскиДКОНПИ02-4208 | 9.6.2023
Татяна МутроваГлавен специалистДСП БургасДКОНПИ02-2568 | 26.05.2023
Татяна НайденоваСоциален работникДСП СвищовДКОНПИ02-1099 | 11.5.2023
Татяна НеделчеваСоциален работникДСП ВетовоДКОНПИ02-0838 | 10.5.2023
Татяна ПанайотоваСоциален работникДСП ДевняДКОНПИ02-0024 | 21.4.2023
Татяна ПанушеваСоциален работникДСП ПловдивДКОНПИ02-4374 | 12.6.2023
Татяна ПенчеваСоциален работникДСП ПавликениДКОНПИ02-2484 | 23.5.2023
Татяна ПенчеваСоциален работникДСП КаварнаДКОНПИ02-1713 | 16.5.2023 
Татяна РусчеваНачалник отделДСП Лозенец(ДКОНПИ02-2144 | 18.5.2023)
Татяна СимоваСоциален работникДСП Елин ПелинДКОНПИ02-3908 | 7.6.2023
Татяна СпасоваСоциален работникДСП БелоградчикДКОНПИ02-0974 | 11.5.2023
Татяна СтефановаСоциален работникДСП МъглижДКОНПИ02-0095 | 4.5.2023
Татяна СтояноваСоциален работникДСП Перник(ДКОНПИ02-1346 | 15.5.2023)
Татяна ТаушановаСоциален работникДСП СилистраДКОНПИ02-2395 | 23.5.2023
Татяна ТотоваСоциален работникДСП Слатина(ДКОНПИ02-0847 | 10.5.2023)
Татяна ЧолаковаСоциален работникДСП Плевен(ДКОНПИ02-2732 | 26.05.2023 )
Татяна ШарковаСтарши експерт ИОРДСП Велико ТърновоДКОНПИ02-3576 | 06.06.2023 
Тезджан ЕмрулаСоциален работникДСП ИсперихДКОНПИ02-0945 | 10.5.2023 
Теменужка БанковаНачалник отделДСП ДевняДКОНПИ02-0012 | 21.4.2023
Теменужка Диманова-МарковаДиректорДСП Плевен(2023)(ДКОНПИ01-0145 | 3.7.2023)
Теменужка КадиеваСтарши счетоводителДСП КазанлъкДКОНПИ02-2149 | 18.5.2023
Теменужка МалиноваСтарши юрисконсултРДСП Перник(ДКОНПИ02-2173 | 19.5.2023)
Теменужка МариноваНачалник отделДСП ТутраканДКОНПИ02-2415 | 23.5.2023
Теменужка МирчеваГлавен социален работникДСП БялаДКОНПИ02-3060 | 1.6.2023
Теменужка НиколоваСтарши счетоводителДСП Кнежа(ДКОНПИ02-2720 | 26.5.2023)
Теменужка ПетковаГлавен експертЦУ на АСП(ДКОНПИ02-0825 | 10.5.2023)
Теменужка СтояноваСоциален работникДСП ЛюлинДКОНПИ02-2654 | 26.5.2023
Теменужка ЦветановаСоциален работникДСП Червен брягДКОНПИ02-0141 | 4.5.2023
Теменужка ЮруковаГлавен експертРДСП ЯмболДКОНПИ02-0311 | 5.5.2023
Теменушка АндрееваСоциален работникДСП СилистраДКОНПИ02-2396 | 23.5.2023
Тензиле МехмедоваДиректорДСП Търговище(ДКОНПИ02-3242 | 2.6.2023)
Тенка БошнаковскаСтарши счетоводителДСП Пазарджик(ДКОНПИ02-3768 | 7.6.2023)ДКОНПИ06-0058 | 7.6.2023
Теодора АврионоваГлавен социален работникДСП Гоце ДелчевДКОНПИ02-3225 | 2.6.2023 
Теодора АлексиеваСоциален работникДСП БерковицаДАДКОНПИ02-3196 | 2.6.2023
Теодора АнгеловаСтарши счетоводителДСП Хасково(ДКОНПИ02-2820 | 29.5.2023)
Теодора АндрееваСоциален работникДСП БелоградчикДКОНПИ02-0986 | 11.5.2023
Теодора АндрееваГлавен специалистРДСП Габрово(ДКОНПИ02-0356 | 5.5.2023 )
Теодора АтанасоваСоциален работникДСП Търговище(ДКОНПИ02-3420 | 5.6.2023)
Теодора БинбашиеваСоциален работникДСП ЛюлинДКОНПИ02-2776 | 29.5.2023 
Теодора БлажеваСчетоводителДСП ГабровоДКОНПИ02-1340 | 15.5.2023
Теодора БозоваГлавен експертЦУ на АСПДКОНПИ02-0378 | 5.5.2023
Теодора ВеселиноваНачалник отделЦУ на АСПДКОНПИ02-1202 | 12.5.2023
Теодора ВладиковаСоциален работникДСП Нова ЗагораДКОНПИ02-1776 | 17.5.2023
Теодора ИвановаСоциален работникДСП Велико ТърновоДКОНПИ02-3876 | 07.06.2023 
Теодора КичуковаСтарши експертДСП ИхтиманДКОНПИ02-4023 | 7.6.2023 
Теодора КостадиноваГлавен социален работникДСП СевлиевоДКОНПИ02-4339 | 9.6.2023 
Теодора МилановаСоциален работникДСП ВрацаДКОНПИ02-0756 | 10.5.2023
Теодора МиленковаСоциален работникДСП Своге(ДКОНПИ02-4274 | 9.6.2023)
Теодора НиколоваСоциален работникДСП Берковица(ДКОНПИ02-2187 | 19.5.2023)
Теодора ПетроваСоциален работникДСП ДимитровградДКОНПИ02-2842 | 30.5.2023
Теодора СтойчеваСоциален работникДСП Плевен(ДКОНПИ02-1533 | 15.05.2023)
Теодора СтояноваСоциален работникДСП ГабровоДКОНПИ02-1417 | 15.5.2023 
Теодора СтояноваСоциален работникДСП Ловеч(ДКОНПИ02-3409 | 5.6.2023)
Теодора ТодороваСоциален работникДСП ГабровоДКОНПИ02-1468 | 15.5.2023 
Теодора ТодороваСоциален работникДСП ВъзражданеДКОНПИ02-1413 | 15.5.2023
Теодора ТоноваГлавен социален работникДСП Пловдив(ДКОНПИ02-4375 | 12.6.2023)
Теодора ХристоваСоциален работникДСП КарловоДКОНПИ02-3084 | 1.6.2023
Теодора Якимова-НаневаГлавен социален работникДСП ТетевенДКОНПИ02-2884 | 30.5.2023 
Теодора ЯковаГлавен социален работникДСП ТроянДКОНПИ02-2894 | 30.5.2023
Тереза СтатеваСоциален работникДСП Велико ТърновоДКОНПИ02-3878 | 07.06.2023 
Тереза ШеринговаСоциален работникДСП НикополДКОНПИ02-4021 | 07.06.2023 
Тинка ИвановаСоциален работникДСП Гурково(ДКОНПИ02-4074 | 8.6.2023)
Тинка МихайловаСоциален работникДСП ПравецДКОНПИ02-4005 | 7.6.2023
Тинка ПоповаСтарши счетоводителДСП Гоце ДелчевДКОНПИ02-3226 | 2.6.2023 
Тинка ХристеваСоциален работникДСП Пловдив(ДКОНПИ02-4376 | 12.6.2023)
Тихомир ГанчевСоциален работникДСП Велико ТърновоДКОНПИ02-3560 | 6.6.2023
Тихомир ЛюбеновГлавен социален работникДСП Русе(ДКОНПИ02-2074 | 18.5.2023)
Тихомира РусеваСоциален работникДСП СилистраДКОНПИ02-2397 | 23.5.2023
Тодор ПаракозовСоциален работникДСП Гоце ДелчевДКОНПИ02-3227 | 2.6.2023 
Тодор СтаневГлавен вътрешен одиторЦУ на АСПДКОНПИ02-0411 | 5.5.2023 
Тодор ТодоровГлавен експертЦУ на АСП(ДКОНПИ02-0820 | 10.5.2023)
Тодор ТодоровНачалник отделДСП Кърджали(ДКОНПИ02-2489 | 23.5.2023 )
Тодор ТодоровСтарши счетоводителДСП Балчик(ДКОНПИ02-3643 | 6.6.2023)ДА
Тодорка АтанасоваСоциален работникДСП БургасДКОНПИ02-0626 | 9.5.2023
Тодорка ЗлатеваСоциален работникДСП КарнобатДКОНПИ02-4262 | 9.6.2023
Тодорка НожделоваСоциален работникДСП ПанагюрищеДКОНПИ02-0237 | 04.05.2023
Тодорка РусеваНачалник отделДСП Котел(ДКОНПИ02-2112 | 18.5.2023)
Тодорка ЧалъковаГлавен социален работникДСП БургасДКОНПИ02-0628 | 9.5.2023
Томичка Иванова-КостоваСоциален работникДСП МонтанаДКОНПИ02-0556 |  9.5.2023
Тони Борисова-КъцоваГлавен социален работникДСП Марица(ДКОНПИ02-2788 | 29.5.2023)
Тони ПоповаСоциален работникДСП Стамболийски(ДКОНПИ02-3002 | 31.5.2023)
Тонка КирязоваСоциален работникДСП ЯмболДКОНПИ02-3686 | 6.6.2023 
Тоня АтанасоваСоциален работникДСП Стамболийски(ДКОНПИ02-3004 | 31.5.2023)
Тоска СлавоваСоциален работникДСП ПървомайДКОНПИ02-3208 | 2.6.2023
Тошка ЦиповаСоциален работникДСП ДевняДКОНПИ02-0021 | 21.4.2023
Трайчо ИвановСоциален работникДСП Петрич(ДКОНПИ02-3271 | 2.6.2023 )
Тройчо ТроевСоциален работникДСП Чирпан(ДКОНПИ02-4356 | 12.6.2023)
Труфка ИвановаНачалник отделДСП Сливен(ДКОНПИ02-1946 | 17.5.2023)
Тянка ДиневаСтарши юрисконсултРДСП Сливен(ДКОНПИ02-1743 | 17.5.2023)