logobgr

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2023 година

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА ш

Имена Длъжност Дирекция чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2023
Шабан МаджарГлавен специалистДСП Котел(ДКОНПИ02-2168 | 18.5.2023)
Шанел МехмедоваСоциален работникДСП Русе(ДКОНПИ02-2093 | 18.5.2023)
Шенай РюстемСоциален работникДСП АрдиноДКОНПИ02-3575 | 6.6.2023 
Шеризан ХаджоловаГлавен социален работникДСП Русе(ДКОНПИ02-2069 | 18.5.2023)
Шермин ШерифоваНачалник отделДСП КаолиновоДКОНПИ02-1309 | 15.5.2023 
Шинка ЯнковаСоциален работникДСП Мадан(ДКОНПИ02-1403 | 15.05.2023)
Ширин АлиСоциален работникДСП Самуил(ДКОНПИ02-1935 | 17.5.2023 )
Ширин БилялНачалник отделДСП КубратДКОНПИ02-2270 | 22.5.2023
Ширин ИбрахимСтарши експерт ИОДСП ШуменДКОНПИ02-2445 | 23.5.2023
Ширин ЯкубоваСоциален работникДСП Сливен(ДКОНПИ02-2206 | 19.5.2023)
Шукрие АхмедСоциален работникДСП ХасковоДКОНПИ02-2566 | 26.5.2023 
Щилиана МиховаСоциален работникДСП ПомориеДКОНПИ02-2597 | 26.5.2023