logobgr

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2023 година

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА о

Имена Длъжност Дирекция чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2023
Огняна КръстеваСоциален работникДСП МездраДКОНПИ02-0322 | 5.5.2023
Оксана Зинченко-СтанчеваГлавен социален работникДСП Връбница(ДКОНПИ02-0942 | 10.5.2023 )ДА
Олга ВладимироваСтарши счетоводителДСП ДимовоДКОНПИ02-0931 | 10.5.2023
Олег ДойчиновСоциален работникДСП ЛюлинДКОНПИ02-2775 | 29.5.2023
Олег СмоличкиЮрисконсултДСП ЛюлинДКОНПИ02-2843 | 30.5.2023
Оля СотироваНачалник отделДСП Омуртаг(ДКОНПИ02-3726 | 6.6.2023)
Орлин ДенковНачалник отделЦУ на АСПДКОНПИ02-1200 | 12.5.2023