logobgr

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2023 година

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА д

Имена Длъжност Дирекция чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2023
Дамян ДрагановСоциален работникДСП Нова ЗагораДКОНПИ02-1744 | 17.5.2023 
Дамяна БойчеваСоциален работникДСП Кирково(2023)(Да)
Данаил ДимитровСоциален работникДСП Оборище(ДКОНПИ02-2304 | 22.5.2023 )
Данаил КашмеровНачалник отделДСП Нови пазарДКОНПИ02-3966 | 7.6.2023 
Данаил РуженовГлавен специалистДСП Мадан(ДКОНПИ02-1405 | 15.05.2023)
Данаила ГиневаСоциален работникДСП ХасковоДКОНПИ02-2607 | 26.5.2023
Даниел ГрозевСоциален работникДСП ХасковоДКОНПИ02-2815 | 29.5.2023
Даниел ЙордановНачалник отделДСП ХасковоДКОНПИ02-2825 | 29.5.2023
Даниел ЛукановскиГлавен експертЦУ на АСПДКОНПИ02-1193 | 12.5.2023
Даниел ТодоровСоциален работникДСП ДимитровградДКОНПИ02-2875 | 30.5.2023 
Даниела АнгеловаГлавен експертРДСП ВидинДКОНПИ02-0956 | 11.5.2023
Даниела АндрееваСоциален работникДСП ХасковоДКОНПИ02-2613 | 26.5.2023
Даниела АнтимоваСоциален работникДСП Мадан(ДКОНПИ02-1499 | 15.05.2023)
Даниела АтанасоваНачалник отделДСП ПавликениДКОНПИ02-0669 | 9.5.2023
Даниела АтанасоваГлавен социален работникДСП ТроянДКОНПИ02-2903 | 30.5.2023
Даниела БекирскаСоциален работникДСП ПловдивДКОНПИ02-3775 | 7.6.2023
Даниела БилбилеваСоциален работникДСП Пазарджик(ДКОНПИ02-3522 | 6.6.2023)ДКОНПИ06-0039 | 6.6.2023
Даниела БорисоваСоциален работникДСП Връбница(ДКОНПИ02-0944 | 10.5.2023)ДА
Даниела БратовановаНачалник отделДСП Омуртаг(ДКОНПИ02-3655 | 6.6.2023)
Даниела ВасилеваСоциален работникДСП ВарнаДКОНПИ02-2086 | 18.5.2023 
Даниела ВлайковаНачалник отделДСП ПазарджикДКОНПИ02-3532 | 6.6.2023
Даниела ВълчеваСтарши счетоводителДСП Оборище(ДКОНПИ02-2228 | 19.5.2023)
Даниела ГеноваСоциален работникДСП Стара Загора(ДКОНПИ02-4148 | 9.6.2023)
Даниела ГеоргиеваГлавен социален работникДСП КозлодуйДКОНПИ02-0340 | 5.5.2023
Даниела ГеоргиеваСоциален работникДСП Берковица(ДКОНПИ02-2179 | 19.5.2023)
Даниела ГеоргиеваДиректорДСП Твърдица(ДКОНПИ02-1638 | 16.5.2023)
Даниела Георгиева-ДимитроваСоциален работникДСП Слатина(2023)ДА
Даниела ГроздановаСоциален работникДСП Лозенец(ДКОНПИ02-1832 | 17.5.2023)
Даниела ДачеваСоциален работникДСП Лозенец(ДКОНПИ02-1853 | 17.5.2023)
Даниела ДжурджинаСоциален работникДСП Лом(ДКОНПИ02-2623 | 26.5.2023)
Даниела ДимитроваСоциален работникДСП МездраДКОНПИ02-0330 | 5.5.2023
Даниела ДимитроваСоциален работникДСП Пловдив(ДКОНПИ02-3774 | 7.6.2023)
Даниела ДимитроваСоциален работникДСП Оборище(ДКОНПИ02-2348 | 22.5.2023)
Даниела ДиневаСоциален работникДСП АйтосДКОНПИ02-0066 | 4.5.2023 
Даниела ДрагоеваНачалник отделДСП Левски(ДКОНПИ02-0031 | 25.04.2023)
Даниела ЗарковаСоциален работникДСП Бяла Слатина(ДКОНПИ02-3327 | 5.6.2023)
Даниела ЗарчеваСоциален работникДСП ЛозенецДКОНПИ02-4382 | 12.6.2023
Даниела ИвановаГлавен социален работникДСП СилистраДКОНПИ02-2361 | 23.5.2023
Даниела ИвановаСтарши счетоводителДСП СевлиевоДКОНПИ02-4327 | 9.6.2023
Даниела ЙордановаСоциален работникДСП Две могили(ДКОНПИ02-2539 | 25.5.2023)
Даниела КайкиеваСоциален работникДСП Стара ЗагораДКОНПИ02-4149 | 9.6.2023
Даниела Караколева-АтанасоваСоциален работникДСП ЕлховоДКОНПИ02-2256 | 22.5.2023
Даниела КарастояноваСоциален работникДСП ПървомайДКОНПИ02-4259 | 9.6.2023
Даниела КисоваГлавен социален работникДСП ВъзражданеДКОНПИ02-1397 | 15.5.2023
Даниела КоеваСоциален работникДСП Велико Търново(ДКОНПИ02-3621 | 6.6.2023)
Даниела КолеваГлавен социален работникДСП Търговище(ДКОНПИ02-3412 | 5.6.2023)
Даниела КрумоваСоциален работникДСП Брегово(ДКОНПИ02-0947 | 10.5.2023)
Даниела КръстеваСоциален работникДСП РадомирДКОНПИ02-1029 | 11.5.2023
Даниела КръстеваСтарши юрисконсултРДСП КюстендилДКОНПИ02-1301 | 12.5.2023
Даниела КуртеваСоциален работникДСП СилистраДКОНПИ02-2360 | 23.5.2023
Даниела МарковскаСоциален работникДСП Благоевград(ДКОНПИ01-0080 |  17.5.2023)
Даниела МинковаСоциален работникДСП АйтосДКОНПИ02-0059 | 3.5.2023
Даниела МръвковаСоциален работникДСП ПловдивДКОНПИ02-3778 | 7.6.2023 
Даниела НикифороваДиректорЦУ на АСПДКОНПИ02-1116 | 11.5.2023
Даниела Николова-ШалавероваНачалник отделДСП ЕленаДКОНПИ02-1013 | 11.5.2023
Даниела ПавловаСоциален работникДСП ТутраканДКОНПИ02-2437 | 23.5.2023
Даниела ПавловаСоциален работникДСП КюстендилДКОНПИ02-3800 | 7.6.2023
Даниела ПавловаСоциален работникДСП СептемвриДКОНПИ02-3608 | 6.6.2023
Даниела ПанчеваНачалник отделДСП Етрополе(ДКОНПИ02-4110 | 8.6.2023)
Даниела ПеневаГлавен социален работникДСП Русе(ДКОНПИ02-2124 | 18.5.2023)
Даниела ПетковаДиректорДСП ТроянДКОНПИ02-2889 | 30.5.2023 
Даниела ПетроваСоциален работникДСП ПървомайДКОНПИ02-4258 | 9.6.2023
Даниела ПетроваСоциален работникДСП Плевен(ДКОНПИ02-2641 | 26.05.2023 )
Даниела ПетроваСоциален работникДСП Възраждане(ДКОНПИ02-1425 | 15.5.2023)
Даниела РайчеваСоциален работникДСП ШуменДКОНПИ02-2422 | 23.5.2023
Даниела РусеваДиректорДСП КазанлъкДКОНПИ02-2153 | 18.5.2023
Даниела РусеваСоциален работникДСП Сливен(ДКОНПИ02-1974 | 17.5.2023)
Даниела РусиноваСоциален работникДСП Самоков(ДКОНПИ02-4088 | 8.6.2023)ДКОНПИ06-0069 | 8.6.2023
Даниела СавоваГлавен експертРДСП Сливен(ДКОНПИ02-1705 | 16.5.2023)
Даниела СимоваГлавен експертЦУ на АСПДКОНПИ02-0466 | 9.5.2023 
Даниела СтаневаГлавен инспекторЦУ на АСПДКОНПИ02-0565 | 9.5.2023 
Даниела СтефановаСоциален работникДСП КозлодуйДКОНПИ02-0471 | 9.5.2023
Даниела СтоеваСоциален работникДСП ВръбницаДКОНПИ02-0903 | 10.5.2023 
Даниела СтоичковаГлавен социален работникДСП ДупницаДКОНПИ02-1049 | 11.5.2023
Даниела СтояноваСоциален работникДСП Горна Оряховица(ДКОНПИ02-1667 | 16.5.2023)
Даниела ТашковаСоциален работникДСП ПловдивДКОНПИ02-3780 | 7.6.2023
Даниела ТодороваСчетоводителДСП ПловдивДКОНПИ02-3779 | 7.6.2023
Даниела ТопаловаСоциален работникДСП ДевинДКОНПИ02-0310 | 05.05.2023
Даниела ТрашлиеваСоциален работникДСП Красно село(ДКОНПИ02-1237 | 12.5.2023)
Даниела ТрифоноваСоциален работникДСП Елин ПелинДКОНПИ02-3898 | 7.6.2023
Даниела ФилиповаСоциален работникДСП ЧипровциДКОНПИ02-0293 |  5.5.2023
Даниела ХристоваСоциален работникДСП СвиленградДКОНПИ02-3291 | 2.6.2023
Даниела ХристоваГлавен експертРДСП РазградДКОНПИ02-3467 | 5.6.2023 
Даниела ЧалъковаСоциален работникДСП ПловдивДКОНПИ02-3777 | 7.6.2023
Даниела ЯнчеваСоциален работникДСП ЕлховоДКОНПИ02-1725 | 17.5.2023
Данислав ЕмиловСоциален работникДСП ВидинДКОНПИ02-0723 | 10.5.2023
Данка ВладимироваДиректорДСП СтражицаДКОНПИ02-0874 | 10.5.2023
Данчо ДжимовСтарши счетоводителДСП Ивайловград(ДКОНПИ02-3185 | 2.6.2023)
Дарина АнгеловаСоциален работникДСП ЛовечДКОНПИ02-3424 | 5.6.2023 
Дарина БоневаСоциален работникДСП ПловдивДКОНПИ02-3781 | 7.6.2023
Дарина ВълчановаСоциален работникДСП ПомориеДКОНПИ02-2708 | 26.5.2023
Дарина ДимитроваСоциален работникДСП КубратДКОНПИ02-2264 | 22.5.2023
Дарина ИвановаСоциален работникДСП Габрово(ДКОНПИ02-1330 | 15.5.2023 )
Дарина КинаневаСоциален работникДСП Златоград(ДКОНПИ02-0119 | 04.05.2023)
Дарина МариноваСтарши юрисконсултРДСП Стара ЗагораДКОНПИ02-4340 | 9.6.2023
Дарина МилушеваСоциален работникДСП Добрич(ДКОНПИ02-0244 | 4.5.2023)
Дарина МихайловаСоциален работникДСП ЕленаДКОНПИ02-1058 | 11.5.2023
Дарина ОрешковаГлавен експертРДСП София-град(ДКОНПИ02-3948 | 7.6.2023)
Дарина ПейчеваСоциален работникДСП Своге(ДКОНПИ02-4247 | 9.6.2023)
Дарина РадковаСоциален работникДСП Велико ТърновоДКОНПИ02-3923 | 07.06.2023 
Даринка ИлиеваСоциален работникДСП Слатина(ДКОНПИ02-0760 | 10.5.2023)
Даринка КръстеваСоциален работникДСП Септември(ДКОНПИ02-3634 | 6.6.2023)ДКОНПИ06-0049 | 6.6.2023
Даря ХристоваСоциален работникДСП ШуменДКОНПИ02-2467 | 23.5.2023
Даяна АврамоваСоциален работникДСП Варна(2023)(ДКОНПИ01-0099 | 18.5.2023 )
Деана ПетроваГлавен счетоводителРДСП Стара ЗагораДКОНПИ02-4336 | 9.6.2023
Делка ГърковаГлавен специалистДСП Батак(2023)(Делка Гъркова)
Делян ХристовСтарши юрисконсултДСП Красно село(2023)
Делян ЦаневСоциален работникДСП ГабровоДКОНПИ02-1466 | 15.5.2023
Деляна ДимитроваСоциален работникДСП ПървомайДКОНПИ02-3197 | 2.6.2023 
Деляна ЦветановаСоциален работникДСП ПирдопДКОНПИ02-3843 | 7.6.2023
Денис МерджевДиректорДСП ОряховоДКОНПИ02-0398 | 5.5.2023
Денислав ПетковСчетоводителДСП Твърдица(ДКОНПИ02-1682 | 16.5.2023 )
Деница АлександроваСоциален работникДСП ПровадияДКОНПИ02-3384 | 05.06.2023 
Деница БлажескаСоциален работникДСП Лозенец(ДКОНПИ02-4388 | 12.6.2023)
Деница БогдановаСоциален работникДСП Левски(ДКОНПИ02-0040 | 03.05.2023)
Деница ВелеваСоциален работникДСП ШуменДКОНПИ02-2409 | 23.5.2023
Деница ДеневаСоциален работникДСП Стражица(2023)
Деница ДойчиноваСоциален работникДСП ВъзражданеДКОНПИ02-1146 | 11.5.2023
Деница ДолапчиеваСоциален работникДСП КазанлъкДКОНПИ02-2333 | 22.05.2023
Деница ИвановаНачалник отделДСП Русе(ДКОНПИ02-1858 | 17.5.2023)
Деница КехайоваСтарши експертЦУ на АСПДКОНПИ02-0443 | 5.5.2023
Деница КолеваДиректорДСП Велики ПреславДКОНПИ02-3683 | 6.6.2023 
Деница ЛозановаСоциален работникДСП ЛюлинДКОНПИ02-2774 | 29.5.2023
Деница Петрова-ЯнковаСоциален работникДСП ШуменДКОНПИ02-2470 | 23.5.2023
Деница УзуноваСоциален работникДСП ПанагюрищеДКОНПИ02-0086 | 04.05.2023
Деница ЦветановаСоциален работникДСП Слатина(2023)
Деница ЯнакиеваСоциален работникДСП ЕленаДКОНПИ02-1060 | 11.5.2023
Денка ЖечеваСтарши юрисконсултРДСП Шумен(ДКОНПИ02-1162 | 12.5.2023)
Денница ЧобановаГлавен експертЦУ на АСПДКОНПИ02-1113 | 11.5.2023
Десислав ДимитровСоциален работникДСП КаварнаДКОНПИ02-1714 | 16.5.2023 
Десислав ИвановСоциален работникДСП Сливен(ДКОНПИ02-2204 | 19.5.2023)
Десислав МитровГлавен специалистДСП Своге(ДКОНПИ02-4251 | 9.6.2023)
Десислава АнгеловаСоциален работникДСП Нова ЗагораДКОНПИ02-1771 | 17.5.2023
Десислава АнгеловаСоциален работникДСП ИхтиманДКОНПИ02-4026 | 7.6.2023 
Десислава АнтоноваСоциален работникДСП СилистраДКОНПИ02-2362 | 23.5.2023
Десислава АпостоловаСоциален работникДСП СвогеДКОНПИ02-4299 | 9.6.2023
Десислава АтиповаСоциален работникДСП Велинград(ДКОНПИ02-2953 | 31.05.2023 )
Десислава БоневаГлавен социален работникДСП ДжебелДКОНПИ02-1560 | 15.5.2023 
Десислава Борисова-НаумоваСоциален работникДСП Перник(ДКОНПИ02-1844 | 17.5.2023)
Десислава БояноваСоциален работникДСП Стара ЗагораДКОНПИ02-4180 | 9.6.2023
Десислава ВаташкаСоциален работникДСП РадомирДА
Десислава ВенциславоваСоциален работникДСП Стара ЗагораДКОНПИ02-4195 | 9.6.2023
Десислава ГеоргиеваНачалник отделДСП Брегово(ДКОНПИ02-1306 | 12.5.2023)
Десислава ГеоргиеваГлавен специалистРДСП Монтана(ДКОНПИ02-2537 | 25.5.2023 )
Десислава ДамяноваСоциален работникДСП ВрацаДКОНПИ02-0808 | 10.5.2023
Десислава Данова-ПангароваГлавен специалистРДСП София-град(ДКОНПИ02-3994 | 7.6.2023)
Десислава ДаскаловаСтарши експертРДСП РусеДКОНПИ02-3016 | 31.5.2023
Десислава ДесеваСоциален работникДСП КозлодуйДКОНПИ02-0337 | 5.5.2023
Десислава ДиковаСоциален работникДСП ВрацаДКОНПИ02-0761 | 10.5.2023
Десислава ДимитроваСоциален работникДСП Сливен(ДКОНПИ02-1990 | 17.5.2023)
Десислава ДиневаГлавен експертРДСП Бургас(ДКОНПИ02-0173 | 4.5.2023)ДА
Десислава ДобреваСоциален работникДСП Нови пазарДКОНПИ02-3453 | 5.6.2023 
Десислава ДогазановаСоциален работникДСП ПирдопДКОНПИ02-3840 | 7.6.2023
Десислава ДончеваСоциален работникДСП СевлиевоДКОНПИ02-4328 | 9.6.2023
Десислава ЖелязковаСоциален работникДСП РодопиДКОНПИ02-2991 | 31.5.2023
Десислава ИвановаГлавен социален работникДСП СтражицаДКОНПИ02-0893 | 10.5.2023
Десислава ИвановаСоциален работникДСП Плевен(ДКОНПИ02-1928 | 17.05.2023)
Десислава ЙордановаНачалник отделДСП ПловдивДКОНПИ02-3782 | 7.6.2023
Десислава КазашкаСтарши счетоводителДСП ВрацаДКОНПИ02-0749 | 10.5.2023
Десислава КаменоваСоциален работникДСП КулаДКОНПИ02-0994 | 11.5.2023
Десислава КаменоваДиректорДСП Монтана(ДКОНПИ02-0662 | 9.5.2023)
Десислава КасабоваСоциален работникДСП Русе(ДКОНПИ01-0100 |  18.5.2023)
Десислава КючуковаСоциален работникДСП Белене(ДКОНПИ02-0280| 5.5.2024)
Десислава ЛалеваГлавен специалистРДСП БлагоевградДКОНПИ02-3209 | 2.6.2023 
Десислава МангелинаСоциален работникДСП Лом(ДКОНПИ02-2611 | 26.5.2023 )
Десислава Маринова-АнгеловаСоциален работникДСП ВъзражданеДКОНПИ02-1617 | 16.5.2023
Десислава Милтенова-ГригороваНачалник отделДСП БургасДКОНПИ02-2596 | 26.05.2023 
Десислава МълчанковаСоциален работникДСП Гоце ДелчевДКОНПИ02-3275 | 2.6.2023 
Десислава НиколоваГлавен експертРДСП ВидинДКОНПИ02-0955 | 11.5.2023
Десислава НиколоваСоциален работникДСП СевлиевоДКОНПИ02-4335 | 9.6.2023
Десислава НиколоваГлавен специалистЦУ на АСПДКОНПИ02-0562 | 9.5.2023
Десислава ПавловаСоциален работникДСП БялаДКОНПИ02-3043 | 1.6.2023
Десислава ПанайотоваСоциален работникДСП ВарнаДКОНПИ02-2088 | 18.5.2023 
Десислава ПаневаСоциален работникДСП Плевен(ДКОНПИ02-2644 | 26.05.2023 )
Десислава Панчева-КотеноваСоциален работникДСП Пазарджик(ДКОНПИ02-4416 | 13.6.2023)ДКОНПИ06-0093 | 13.6.2023
Десислава ПеневаГлавен експертРДСП Велико ТърновоДКОНПИ02-3571 | 06.06.2023 
Десислава ПетроваСоциален работникДСП ВарнаДКОНПИ02-1959 | 17.5.2023
Десислава РачеваСоциален работникДСП ОряховоДКОНПИ02-0432 | 5.5.2023
Десислава СвиленоваНачалник отделДСП Сливница(ДКОНПИ02-3961 | 7.6.2023)
Десислава СедефчеваСоциален работникДСП Перник(ДКОНПИ02-1842 | 17.5.2023)
Десислава СимитчиеваДиректорДСП Самоков(ДКОНПИ02-4147 | 9.6.2023)ДКОНПИ06-0084 | 9.6.2023
Десислава СлавоваДиректорДСП ЕлховоДКОНПИ02-2258 | 22.5.2023
Десислава СтефановаСоциален работникДСП Велико ТърновоДКОНПИ02-3926 | 07.06.2023 
Десислава СтефановаСоциален работникДСП Красно село(ДКОНПИ02-1239 | 12.5.2023)
Десислава СтояноваСоциален работникДСП ГабровоДКОНПИ02-1518 | 15.5.2023
Десислава ТончеваГлавен социален работникДСП Варна(ДКОНПИ02-1882 | 17.5.2023)
Десислава ТорториковаСоциален работникДСП Белене(ДКОНПИ02-0273 | 5.5.2023)
Десислава ХамбарджийскаСчетоводителРДСП БлагоевградДКОНПИ02-3213 | 2.6.2023 
Десислава ЧерешароваСоциален работникДСП Гоце ДелчевДКОНПИ02-3273 | 2.6.2023 
Десислава ЧерневаСоциален работникДСП Мадан(ДКОНПИ02-1396 | 15.05.2023)
Десислава ЧолаковаСоциален работникДСП КрумовградДКОНПИ02-1095 | 11.5.2023 
Десислава Чунчурова-ТорбеваСоциален работникДСП ЛюлинДКОНПИ02-2643 | 26.5.2023
Десислава ЩереваНачалник отделДСП Стара ЗагораДКОНПИ02-4141 | 9.6.2023
Десислава ЯковскаНачалник отделДСП РаковскиДКОНПИ02-2614 | 26.5.2023
Детелина БорисоваСоциален работникДСП Монтана(ДКОНПИ02-0632 | 9.5.2023)
Детелина ДанаиловаСчетоводителДСП Перник(ДКОНПИ02-1833 | 17.5.2023)
Детелина ДерешеваСоциален работникДСП ВарнаДКОНПИ02-2089 | 18.5.2023
Детелина ДимитроваСоциален работникДСП Кюстендил(ДКОНПИ02-1642 | 16.5.2023)
Детелина КириловаГлавен социален работникДСП Русе(ДКОНПИ02-2125 | 18.5.2023)
Детелина КоленароваСоциален работникДСП Девин(ДКОНПИ02-0287 | 05.05.2023)
Детелина МатеваДиректорДСП Русе(ДКОНПИ02-1866 | 17.5.2023)
Детелина ПетковаГлавен социален работникДСП ВарнаДКОНПИ02-2047 | 18.5.2023 
Детелина ТотковаГлавен юрисконсултРДСП Враца(ДКОНПИ02-0318 | 5.5.2023)
Детелина ЦанковаНачалник отделДСП Луковит(ДКОНПИ02-1553 | 15.5.2023)
Детелина ЧеркезоваНачалник отделДСП Девин(ДКОНПИ02-0296 | 05.05.2023)
Деян АлександровГлавен експертЦУ на АСП(ДКОНПИ02-1231 | 12.5.2023)
Деяна КолеваСоциален работникДСП Две могили(ДКОНПИ01-0111 | 25.5.2023 )
Джансевер ХюсеинСоциален работникДСП Каолиново(ДКОПНИ01-0060/12.05.2023)
Джевджет ШерифГлавен социален работникДСП Гоце ДелчевДКОНПИ02-3276 | 2.6.2023 
Джейлян ЕминСоциален работникДСП Кърджали(ДКОНПИ02-2520 | 25.5.2023 )
Джемиле ГагъмНачалник отделДСП Якоруда(ДКОНПИ02-2300 | 22.5.2023)
Джемиле МехмедоваСоциален работникДСП ВенецДКОНПИ02-3559 | 6.6.2023
Дженьо МинчевСоциален работникДСП Чирпан(ДКОНПИ02-4362 | 12.6.2023)
Диана АлександроваСоциален работникДСП Стамболийски(ДКОНПИ02-2964 | 31.5.2023)
Диана БиневаСоциален работникДСП Нова ЗагораДКОНПИ02-1747 | 17.5.2023
Диана ВеликоваНачалник отделДСП ВарнаДКОНПИ02-1892 | 17.5.2023 
Диана ВелковаСтарши юрисконсултДСП Кюстендил(2023)(ДКОНПИ01-0165  |  1.9.2023)
Диана ВладимироваСоциален работникДСП ТърговищеДКОНПИ02-3407 | 5.6.2023
Диана ВрабчеваНачалник отделДСП АйтосДКОНПИ02-0034 | 3.5.2023
Диана ГеоргиеваСоциален работникДСП КазанлъкДКОНПИ02-2044 | 18.5.2023
Диана ГеоргиеваСоциален работникДСП ВарнаДКОНПИ02-2084 | 18.5.2023
Диана ГеоргиеваГлавен експертЦУ на АСПДКОНПИ02-1274 | 12.05.2023
Диана ГеоргиеваСтарши счетоводителДСП Левски(ДКОНПИ02-0039 | 03.05.2023)
Диана ДимитроваСоциален работникДСП ШуменДКОНПИ02-2412 | 23.5.2023
Диана ДимитроваСчетоводителДСП СливницаДКОНПИ02-3965 | 7.6.2023
Диана ДимитроваСоциален работникДСП Луковит(ДКОНПИ01-0072 | 16.5.2023)
Диана ДимитроваСоциален работникДСП Кнежа(ДКОНПИ02-2726 | 26.5.2023)
Диана ЖечеваСоциален работникДСП ПровадияДКОНПИ02-2968 | 31.05.2023 
Диана ИвановаНачалник отделДСП ПровадияДКОНПИ02-3339 | 05.06.2023 
Диана ИвановаСоциален работникДСП РазградДКОНПИ02-2272 | 22.05.2023
Диана ИвановаСоциален работникДСП Велико ТърновоДКОНПИ02-3914 | 07.06.2023 
Диана ИвановаСоциален работникДСП Карнобат(2023)
Диана ИлиеваНачалник отделДСП Своге(ДКОНПИ02-4279 | 9.6.2023)
Диана ИлчеваСоциален работникДСП ТутраканДКОНПИ02-2438 | 23.5.2023
Диана ЙончеваГлавен експертРДСП ПлевенДКОНПИ02-0085 | 4.5.2023 
Диана КерменоваНачалник отделДСП Мадан(ДКОНПИ02-1445 | 15.05.2023)
Диана КехайоваСоциален работникДСП СмолянДКОНПИ02-3534 | 6.6.2023 
Диана Кехайова-ИвановаГлавен социален работникДСП ТополовградДКОНПИ02-2755 | 26.5.2023
Диана КироваГлавен социален работникДСП СмолянДКОНПИ02-3492 | 6.6.2023 
Диана КойноваСоциален работникДСП Хасково(ДКОНПИ02-2555 | 26.5.2023)
Диана КръстеваСоциален работникДСП ВрацаДКОНПИ02-0806 | 10.5.2023
Диана КутетероваСоциален работникДСП ХасковоДКОНПИ02-2814 | 29.5.2023
Диана Кълвачева-НейковаСоциален работникДСП Пазарджик(ДКОНПИ02-3537 | 6.6.2023)
Диана ЛюбеноваГлавен социален работникДСП БелоградчикДКОНПИ02-0971 | 11.5.2023
Диана МаргаритоваСоциален работникДСП ДимитровградДКОНПИ02-2860 | 30.5.2023 
Диана МарковаСоциален работникДСП Перник(ДКОНПИ02-1176 | 12.5.2023 )
Диана МинковаГлавен социален работникДСП Бяла(ДКОНПИ02-3061 | 1.6.2023 )
Диана ПетроваСтарши счетоводителДСП ВидинДКОНПИ02-0729 | 10.5.2023
Диана ПетроваГлавен социален работникДСП ПровадияДКОНПИ02-2986 | 31.05.2023 
Диана СоколоваСоциален работникДСП Петрич(ДКОНПИ02-3277 | 2.6.2023 )
Диана СтаневаГлавен експертРДСП Стара Загора(ДКОНПИ02-4348 | 9.6.2023)
Диана СтояноваСоциален работникДСП БургасДКОНПИ02-0633 | 9.5.2023
Диана ТодороваСоциален работникДСП ЧипровциДКОНПИ02-0302 |  5.5.2023
Диана ТодороваСоциален работникДСП Добрич(ДКОНПИ02-0454 | 9.5.2024)
Диана ЧакаловаСоциален работникДСП ЯмболДКОНПИ02-3730 | 6.6.2023 
Диляна БорисоваДиректорДСП Девин(ДКОНПИ02-0263 | 05.05.2023)
Диляна ВойводоваСоциален работникДСП Златоград(ДКОНПИ02-0359 | 05.05.2023)
Диляна ГеоргиеваСоциален работникДСП СердикаДКОНПИ02-1486 | 15.5.2023
Диляна ГосподиноваСоциален работникДСП РадневоДКОНПИ02-0209 | 4.5.2023
Диляна ГуневаСоциален работникДСП Чирпан(ДКОНПИ02-4364 | 12.6.2023)
Диляна ДимитроваСоциален работникДСП РазградДКОНПИ02-2293 | 22.05.2023
Диляна ДимитроваСоциален работникДСП Русе(ДКОНПИ02-2220 | 19.5.2023)
Диляна КръстеваСоциален работникДСП ХарманлиДКОНПИ02-3176 | 1.6.2023
Диляна НиколоваНачалник отделДСП Твърдица(ДКОНПИ02-1640 | 16.5.2023)
Диляна СавяноваНачалник отделДСП СилистраДКОНПИ02-2363 | 23.5.2023
Диляна СилинмезСоциален работникДСП ПловдивДКОНПИ02-3784 | 7.6.2023
Диляна СтанковаСоциален работникДСП ВръбницаДКОНПИ02-0894 | 10.5.2023 
Диляна ТодороваГлавен специалистРДСП ПлевенДКОНПИ02-0074 | 4.5.2023
Диляна ФидановаСтарши счетоводителДСП ХарманлиДКОНПИ02-3179 | 1.6.2023
Диляна ХаджиеваСоциален работникДСП Мадан(ДКОНПИ02-1399 | 15.05.2023)
Диляна ХристоваСоциален работникДСП ДимитровградДКОНПИ02-2909 | 31.5.2023
Диляна ЦветковаСоциален работникДСП КазанлъкДКОНПИ02-2337 | 22.05.2023
Димитрана КараатанасоваДиректорДСП ПанагюрищеДКОНПИ02-0096 | 04.05.2023
Димитрийка НановаСтарши експертЦУ на АСПДКОНПИ02-1254 | 12.5.2023
Димитрина БаневаСоциален работникДСП СвиленградДКОНПИ02-4060 | 8.6.2023
Димитрина БарбоваГлавен социален работникДСП Димитровград(ДКОНПИ02-2915 | 31.5.2023 )
Димитрина БогдановаГлавен социален работникДСП Лозенец(ДКОНПИ02-1862 | 17.5.2023)
Димитрина БучковаСоциален работникДСП Якоруда(ДКОНПИ02-2298 | 22.5.2023)
Димитрина ВълковаГлавен специалистДСП Велики ПреславДКОНПИ02-3700 | 6.6.2023
Димитрина ГеоргиеваСоциален работникДСП СвиленградДКОНПИ02-3311 | 2.6.2023
Димитрина ДжороваСоциален работникДСП СанданскиДКОНПИ02-4227 | 9.6.2023
Димитрина ДячеваСоциален работникДСП Стара ЗагораДКОНПИ02-4196 | 9.6.2023
Димитрина ИвановаСоциален работникДСП ДимовоДКОНПИ02-0830 | 10.5.2023
Димитрина КалояноваГлавен социален работникДСП СозополДКОНПИ02-3618 | 6.6.2023
Димитрина КардашеваСтарши експертРДСП ЯмболДКОНПИ02-0217 | 4.5.2023
Димитрина КафеджиеваСоциален работникДСП Пловдив(2023)(ДКОНПИ01-0095 | 17.5.2023)
Димитрина МаноловаСоциален работникДСП КазанлъкДКОНПИ02-2062 | 18.5.2023
Димитрина НиколоваГлавен експертЦУ на АСП(ДКОНПИ02-0871 | 10.5.2023)
Димитрина НиколоваСоциален работникДСП Лом(ДКОНПИ02-2608 | 26.5.2023)
Димитрина НиколоваСчетоводителДСП Омуртаг(2023)(ДКОНПИ01-0152 | 12.7.2023)
Димитрина РангеловаСоциален работникДСП БургасДКОНПИ02-2589 | 26.05.2023 
Димитрина ХристоваСоциален работникДСП ЛюлинДКОНПИ01-0117 | 30.5.2023 
Димитрина ХристоваНачалник отделДСП Слатина(ДКОНПИ02-0861 | 10.5.2023)
Димитрина ЧочороваНачалник отделДСП БургасДКОНПИ02-1611 | 16.5.2023
Димитринка АндоноваСоциален работникДСП БургасДКОНПИ02-2161 | 18.5.2023
Димитринка БалабановаГлавен социален работникДСП Сливен(ДКОНПИ02-2002 | 18.5.2023)
Димитринка ВасилеваСоциален работникДСП Пазарджик(ДКОНПИ02-3539 | 6.6.2023)ДКОНПИ06-0041 | 6.6.2023
Димитринка ЙордановаСоциален работникДСП МездраДКОНПИ02-1172 | 12.5.2023
Димитринка КолеваСоциален работникДСП ДимитровградДКОНПИ02-2866 |  30.5.2023
Димитринка КостадиноваСоциален работникДСП Нова ЗагораДКОНПИ02-1757 | 17.5.2023
Димитринка ПетковаСоциален работникДСП Добрич(ДКОНПИ02-1282 | 12.5.2023)
Димитринка ЦоловаСоциален работникДСП Ботевград(ДКОНПИ02-4128 | 8.6.2023 )
Димитринка ЯневаСоциален работникДСП ИхтиманДКОНПИ02-3993 | 7.6.2023 
Димитричка ДимитроваГлавен социален работникДСП ШуменДКОНПИ02-3335 | 5.6.2023
Димитричка Димова-МалешковаСоциален работникДСП СилистраДКОНПИ02-2364 | 23.5.2023
Димитричка КолеваСоциален работникДСП Добрич(ДКОНПИ02-0249 | 4.5.2023)
Димитрия ДобреваСоциален работникДСП ПървомайДКОНПИ02-3199 | 2.6.2023
Димитър БожиловСоциален работникДСП Кюстендил(ДКОНПИ02-1673 | 16.5.2023 )
Димитър ВладимировСтарши юрисконсултРДСП ХасковоДКОНПИ02-2758 | 26.5.2023
Димитър ДжоневСтарши юрисконсултРДСП Пазарджик(ДКОНПИ02-3657 | 06.06.2023 )ДА
Димитър ДиловскиНачалник отделДСП БлагоевградДКОНПИ02-1773 | 17.5.2023
Димитър ДимитровСоциален работникДСП ДимитровградДКОНПИ02-2913 | 31.5.2023 
Димитър ДимитровСоциален работникДСП ТърговищеДКОНПИ02-3437 | 5.6.2023
Димитър ДимитровНачалник отделДСП Левски(ДКОНПИ02-0052 | 03.05.2023)
Димитър ЙовчевСоциален работникДСП СилистраДКОНПИ02-2365 | 23.5.2023
Димитър КунчевСоциален работникДСП ПловдивДКОНПИ02-3785 | 7.6.2023
Димитър МинговСоциален работникДСП Гоце ДелчевДКОНПИ02-3268 | 2.6.2023
Димитър МихайловСоциален работникДСП СвищовДКОНПИ02-1207 | 12.5.2023
Димка ГерговаСчетоводителДСП Ловеч(ДКОНПИ02-3363 | 5.6.2023)
Димка КацарскаСоциален работникДСП АсеновградДКОНПИ02-3101 | 1.6.2023
Димка Недкова-ХристоваСоциален работникДСП БургасДКОНПИ02-0607 | 9.5.2023
Димка ПетковаСоциален работникДСП Стара ЗагораДКОНПИ02-4197 | 9.6.2023
Димчо ПетровСоциален работникДСП Ловеч(ДКОНПИ02-3398 | 5.6.2023)
Динка ДимитроваГлавен социален работникДСП БургасДКОНПИ02-0647 | 9.5.2023
Динка ДиневаСоциален работникДСП Сливен(ДКОНПИ02-1976 | 17.5.2023)
Динко ДиневСоциален работникДСП Сливен(ДКОНПИ02-2001 | 18.5.2023)
Дионисия ЦоневаСоциален работникДСП Ловеч(ДКОНПИ02-3480 | 5.6.2023)
Дитка СердареваНачалник отделДСП ХаджидимовоДКОНПИ02-1911 | 17.5.2023 
Диян ТанчевСоциален работникДСП ДимитровградДКОНПИ02-2847 | 30.5.2023
Дияна ВенковаСоциален работникДСП Оборище(ДКОНПИ02-2325 | 22.5.2023)
Дияна ГеоргиеваСоциален работникДСП СилистраДКОНПИ02-2366 | 23.5.2023
Дияна ГеоргиеваСоциален работникДСП ВарнаДКОНПИ02-2027 | 18.5.2023
Дияна ЖелеваСоциален работникДСП Ловеч(ДКОНПИ02-3436 | 5.6.2023 )
Дияна КахчиеваСоциален работникДСП Ивайловград(ДКОНПИ02-3182 | 2.6.2023)
Дияна КехайоваДиректорДСП Велинград(ДКОНПИ02-2740 | 26.05.2023 )
Дияна Николова-ГеоргиеваСоциален работникДСП Оборище(ДКОНПИ02-1813 | 17.5.2023)
Дияна ПееваСоциален работникДСП ВарнаДКОНПИ02-1956 | 17.5.2023
Дияна ПетковаСоциален работникДСП Каолиново(ДКОНПИ02-1273 | 12.5.2023)
Дияна СтаеваСоциален работникДСП БургасДКОНПИ02-0674 | 9.5.2023 
Дияна Стойнова-ИвановаГлавен социален работникДСП Сливен(ДКОНПИ02-1987 | 17.5.2023)
Дияна УзуноваГлавен социален работникДСП КарнобатДКОНПИ02-4290 | 9.6.2023
Дияна ЧекъкчиеваСоциален работникДСП Русе(ДКОНПИ02-2219 | 19.5.2023)
Диянка Бояджиева-ДимитроваСоциален работникДСП Слатина(ДКОНПИ02-0768 | 10.5.2023)
Добри КолевСоциален работникДСП ДимитровградДКОНПИ02-2864 |  30.5.2023
Добрина СтанчеваСоциален работникДСП ПровадияДКОНПИ02-3194 | 02.06.2023 
Добринка БашоваСтарши счетоводителДСП Мадан(ДКОНПИ02-1436 | 15.05.2023)
Добринка ВасилеваСоциален работникДСП Долни чифликДКОНПИ02-3753 | 6.6.2028
Добринка ВасилеваГлавен социален работникДСП ПровадияДКОНПИ02-3340 | 5.6.2023
Добринка ДимитроваСоциален работникДСП Добрич(ДКОНПИ02-0455 | 9.5.2023)
Добринка КирчеваСтарши счетоводителДСП СилистраДКОНПИ02-2367 | 23.5.2023
Добринка КостиреваСоциален работникДСП ДимитровградДКОНПИ02-2832 | 30.5.2023
Добринка КуноваГлавен специалистДСП ОряховоДКОНПИ02-3329 | 5.6.2023
Добринка МолдовановаСоциален работникДСП СилистраДКОНПИ02-2368 | 23.5.2023
Добринка ШишковаГлавен социален работникДСП ШуменДКОНПИ02-2315 | 22.5.2023
Добромир ДашковНачалник отделЦУ на АСПДКОНПИ02-1225 | 12.5.2023
Добромира Лазарова-ВълеваСоциален работникДСП ПровадияДКОНПИ02-3389 | 05.06.2023 
Добромира ХристоваСоциален работникДСП Хасково(ДКОНПИ02-2556 | 26.5.2023)
Доля Стаменова-ЦановаНачалник отделДСП ПирдопДКОНПИ02-3859 | 7.6.2023
Дона ПетроваМладши експертЦУ на АСПДКОНПИ02-0887 | 10.5.2023
Доника КапитановаСоциален работникДСП Никопол(Да)ДКОНПИ01-0151 | 12.7.2023
Доника ВелиноваГлавен социален работникДСП Перник(ДКОНПИ02-1348 | 15.5.2023)
Доника ДиловаСтарши юрисконсултДСП Оборище(ДКОНПИ02-2237 | 22.5.2023)
Доника ДончеваНачалник отделДСП Лом(ДКОНПИ02-2588 | 26.5.2023 )
Доника КотеваСтарши счетоводителДСП РадомирДКОНПИ02-1039 | 11.5.2023
Доника РайковаСоциален работникДСП СевлиевоДКОНПИ02-4316 | 9.6.2023
Доника СтанчеваСоциален работникДСП Балчик(2023)
Доника СтанчеваСоциален работникДСП Блачик(ДКОНПИ01-0130 | 6.6.2023 )
Донимира МанчеваДиректорДСП БургасДКОНПИ02-2593 | 26.05.2023 
Донка АладжоваСоциален работникДСП Стара Загора(Да)ДКОНПИ01-0123 | 2.6.2023
Донка АргироваДиректорДСП Пловдив(2023)
Донка АргироваНачалник отделДСП ПловдивДКОНПИ02-3787 | 7.6.2023
Донка БояджиеваСоциален работникДСП Бяла(ДКОНПИ02-3079 | 1.6.2023 )
Донка ВеличковаСоциален работникДСП Търговище(ДКОНПИ02-3441 | 5.6.2023)
Донка ГенчеваСоциален работникДСП Пловдив(ДКОНПИ02-3788 | 7.6.2023)
Донка ДаскаловаСоциален работникДСП ЯмболДКОНПИ02-3697 | 6.6.2023
Донка Кънчева-ЛуковаСоциален работникДСП ПирдопДКОНПИ02-3879 | 7.6.2023
Донка НедялковаГлавен счетоводителРДСП БургасДКОНПИ02-0178 | 4.5.2023
Донка РадеваТехнически сътрудникДСП ЯмболДКОНПИ02-3677 | 6.6.2023 
Донка СталеваСоциален работникДСП ЯмболДКОНПИ02-3699 | 6.6.2023 
Донка ХристозоваСоциален работникДСП МомчилградДКОНПИ02-1138 | 11.5.2023
Дора ГеоргиеваСоциален работникДСП ОряховоДКОНПИ02-0424 | 5.5.2023
Дора ЖечеваСоциален работникДСП СливенДКОНПИ02-2200 | 19.5.2023
Дора ЛазароваГлавен социален работникДСП Добрич(ДКОНПИ02-0220 | 4.5.2023)
Дора НичеваГлавен социален работникДСП СмолянДКОНПИ02-3493 | 6.6.2023 
Дора ЦветановаГлавен социален работникДСП СвищовДКОНПИ02-1204 | 12.5.2023
Дора ШиндеваСоциален работникДСП КарловоДКОНПИ02-3024 | 31.5.2023
Доротея ВълчеваСоциален работникДСП Сливен(ДКОНПИ02-1977 | 17.5.2023)
Доротея ДаракчиеваСтарши счетоводителДСП БургасДКОНПИ02-0582 | 9.5.2023
Доротея ДобреваСоциален работникДСП Красно селоДКОНПИ02-1384 | 15.5.2023 
Доротея ПетковаСоциален работникДСП Ловеч(ДКОНПИ02-3427 | 5.6.2023)
Доротея СтефановаСоциален работникДСП РодопиДКОНПИ02-2430 | 23.5.2023
Доротея Стефанова-НеноваСоциален работникДСП Слатина(2023)
Дочка Белишка-ГоджевъроваСоциален работникДСП ПанагюрищеДКОНПИ02-0089 | 04.05.2023
Дочка ПасковаСоциален работникДСП ВарнаДКОНПИ02-2028 | 18.5.2023 
Драгомир АнгеловНачалник отделДСП ТроянДКОНПИ02-2892 | 30.5.2023
Драгомир ДимовСоциален работникДСП Ямбол(ДКОНПИ02-3143 | 1.6.2023 )
Драгомир ИвановГлавен социален работникДСП СердикаДКОНПИ02-1490 | 15.5.2023
Драгостина БанчеваСоциален работникДСП ПирдопДКОНПИ02-3862 | 7.6.2023
Дража ЖелязковаСоциален работникДСП ГълъбовоДКОНПИ02-0215 | 04.05.2023
Дунка Съртева-РеджепСчетоводителДСП Якоруда(ДКОНПИ02-2250 | 22.5.2023)
Дуня Бакалова-БабечкаГлавен социален работникДСП ВелинградДКОНПИ02-2932 | 31.05.2023 
Дурхан ИнджевСоциален работникДСП Русе(ДКОНПИ02-2139 | 18.5.2023)