logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.09.2020 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На вниманието на кандидатите в конкурсни процедури в Агенция за социално подпомагане, обявени със заповеди № РД01-2086/06.11.2020 г., РД01-2087/06.11.2020 г., РД01-2102/11.11.2020 г., РД01-2120/13.11.2020 г. и РД01-2119/13.11.2020 г. на изпълнителния директор на АСП.

В изпълнение на т.7 от заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването и във връзка със заповед № РД01-2406/22.12.2020 г. на изпълнителния директор на АСП се възобновяват процедурите по провеждаето на конкурсите в АСП, считано от 22.12.2020 г.

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до конкурсите, обявени със заповеди РД01-2102/11.11.2020 г., РД01-2120/13.11.2020 г. и РД01-2119/13.11.2020 г. на изпълнителния директор на АСП, ще бъдат публикувани на 29.12.2020 г.

Информация, свързана с провеждането на конкурсите, обявени с посочените заповеди, следете на интернет страницата на АСП.

ДИРЕКЦИЯ „ЧРВО“

________________________________________________________________________________________ 

Необходими документи за участие в конкурс

________________________________________________________________________________________ 

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето, Дирекция „Социално подпомагане“ – Разлог, обл. Благоевград, Каварна, обл. Добрич, Луковит, обл. Ловеч, Пловдив, обл. Пловдив, Слатина, обл. София-град, Младост, обл. София-град, Хасково, обл. Хасково, Своге, София-област

Дата на публикуване 13.11.2020 г.

Конкурс за длъжността Началник отдел „Социална закрила“ в ДСП Якоруда и ДСП Първомай

Дата на публикуване 13.11.2020 г.

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в РДСП-София-град, РДСП Кюстендил и ДСП Слатина, отдел „Закрила на детето“

Дата на публикуване 11.11.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“

Дата на публикуване 06.11.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Социални услуги за деца“ в дирекция „Закрила на детето“

Дата на публикуване 06.11.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Административно обслужване“ в дирекция „Анализ и административно обслужване“

Дата на публикуване 29.10.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица “ в Главна дирекция „Социално подпомагане“

Дата на публикуване 28.10.2020 г.

Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Социална закрила“ в Дирекция “Социално подпомагане“ – гр. Ботевград, обл. София област

Дата на публикуване 07.10.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Счетоводство и плащания“, Дирекция МСПЕИ 

Дата на публикуване 18.09.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Финансов контрол“, Дирекция МСПЕИ

Дата на публикуване 18.09.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт (2 щатни бройки) в отдел „Планиране и поддръжка на информационна и комуникационна инфраструктура“, Дирекция “Информационни системи“, Централно управление 

Дата на публикуване 02.09.2020 г.