logobgr

Конкурси по ЗДСл след 01.06.2020 г.

Необходими документи за участие в конкурс

   

________________________________________________________________________________________   

      

Конкурс за длъжността главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” Мездра, Габрово, Кърджали, Луковит, Оборище, Слатина, Асеновград, Люлин

Дата на публикуване 25.08.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Интеграция на хора с увреждания“ в Главна дирекция „Социално подпомагане“

Дата на публикуване 25.08.2020 г.

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Правна и обществени поръчки“

Дата на публикуване 24.08.2020 г.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане”, общ.Гълъбово, обл.Стара Загора

Дата на публикуване 21.08.2020 г.

Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” Дупница, Оборище, Чипровци

Дата на публикуване 21.08.2020 г.

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в РДСП-София-град,ДСП-Връбница,ДСП-Възраждане, ДСП-Горна Оряховица и ДСП-Плевен

Дата на публикуване 21.08.2020 г.

Конкурс за длъжност „Главен счетоводител“ в Регионална дирекция за социално подпомагане –София-град и Регионална дирекция за социално подпомагане –София-област

Дата на публикуване 21.08.2020 г.

Конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“, дирекция „ФСДУС“

Дата на публикуване 21.08.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, дирекция „ФСДУС“

Дата на публикуване 21.08.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт „Закрила на детето“, Регионална дирекция за социално подпомагане –София-град

Дата на публикуване 21.08.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“

Дата на публикуване 21.08.2020 г.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Мобилна работа с деца в риск“, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Оборище, обл. София-град

Дата на публикуване 29.07.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Анализ, планиране и прогнозиране“ в дирекция „Анализ и административно обслужване“

Дата на публикуване 03.07.2020 г.

Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен, Тутракан, Своге

Дата на публикуване 25.06.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ Дирекция „Социално подпомагане“ Връбница

Дата на публикуване 10.06.2020 г.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” Харманли

Дата на публикуване 10.06.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Интеграция на хора с увреждания“ в Главна дирекция социално подпомагане

Дата на публикуване 02.06.2020 г.

Конкурс за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ Дирекция „Социално подпомагане” Кнежа

Дата на публикуване 02.06.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ Оборище

Дата на публикуване 02.06.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“, Дирекция „Социално подпомагане”, общ. Павликени, обл. Велико Търново

Дата на публикуване 02.06.2020 г.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила“, Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Твърдица, обл. Сливен

Дата на публикуване 02.06.2020 г.

Конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ Дирекция „Социално подпомагане” Пловдив

Дата на публикуване 02.06.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” Асеновград, Пловдив, Димитровград, Оборище

Дата на публикуване 02.06.2020 г.

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Сердика

Дата на публикуване 02.06.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт „Закрила на детето" в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-област

Дата на публикуване 02.06.2020 г.

Конкурс за длъжността Директор Дирекция „Социално подпомагане” Плевен, Тутракан, Слатина

Дата на публикуване 02.06.2020 г.