logobgr

Конкурси по ЗДСл от 01.01.2020 - 31.05.2020 г.

Заповед РД01-0484 от 13.03.2020 г. относно спиране провеждането на конкурси

Необходими документи за участие в конкурс

   

________________________________________________________________________________________   

      

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания,социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – Батак, Твърдица

Дата на публикуване 14.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Радомир, обл. Перник

Дата на публикуване 14.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Мобилна работа за деца в риск” в Дирекция „Социално подпомагане” Оборище

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане” – общ. Красно село, обл. София-град, общ. Сливница, обл. София-област

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-област и София-град

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в Регионална дирекция за социално подпомагане - Кюстендил

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Старши експерт-психолог в отдел „Закрила на детето в Дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане” Бургас, Габрово, Тетевен, Пазарджик, Сливен, Оборище, Слатина, Люлин

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Планиране и поддръжка на информационна и комуникационна инфраструктура“, Дирекция “Информационни системи“, Централно управление

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги и социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане“ Царево, Бобов дол

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ Велико Търново, Кюстендил, Монтана, Нови Пазар, Лозенец, Оборище, Слатина

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Старши експерт в отдел „Програмиране и подбор на операции“ в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Закрила на детето“ Дирекция „Социално подпомагане” Горна Оряховица, Видин, Враца, Плевен, Връбница, Възраждане

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността старши Юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град и София-област

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Kонкурс за длъжността Главен счетоводител в отдел „Бюджет, счетоводство и делегирани дейности“ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Kонкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Kонкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Финансов контрол“, дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ 

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността началник отдел „Закрила на детето“ Дирекция „Социално подпомагане”- Луковит, Русе, Твърдица, Ракитово, Сливница, Гълъбово, Каолиново

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. София-град и дирекции „Социално подпомагане” Генерал Тошево, Кюстендил, Оборище,Свиленград

Дата на публикуване 13.02.2020 г.

Конкурс за длъжността Главен социален работник в отдел Социална закрила Дирекция „Социално подпомагане” общ. Ловеч,Монтана и Слатина

Дата на публикуване 13.02.2020 г.