logobgr

Обявления външен подбор

Дата на публикуване 05.06.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление.
Обявление външен подбор за длъжността специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление. 157 KB

Дата на публикуване 18.05.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността специалист Информационно обслужване ДСП Исперих
Обявление външен подбор за длъжността специалист Информационно обслужване ДСП Исперих 155 KB

Дата на публикуване 28.04.2023 г.

Обявление външен подбор за място за длъжността Главен специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление
Обявление външен подбор за място за длъжността Главен специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление 159 KB

Дата на публикуване 20.04.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител ДСП Кърджали
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител ДСП Кърджали 157 KB

Дата на публикуване 18.04.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител ДСП Омуртаг, обл. Търговище
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител ДСП Омуртаг, обл. Търговище 156 KB

Дата на публикуване 12.04.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 156 KB

Дата на публикуване 12.04.2023 г.

Корекция на обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра, обл.Враца
Корекция на обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра, обл.Враца 167 KB

Дата на публикуване 11.04.2023 г.

Обявление за външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване Дирекция Социално подпомагане - Мездра, обл. Враца
Обявление за външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване Дирекция Социално подпомагане - Мездра, обл. Враца 167 KB

Дата на публикуване 04.04.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 182 KB

Дата на публикуване 23.03.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване  в Централно управление
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване в Централно управление 153 KB

Дата на публикуване 28.02.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Батак и ДСП Исперих
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Батак и ДСП Исперих 166 KB

Дата на публикуване 28.02.2023 г.

Oбявление за външен подбор за длъжността счетоводител в ДСП Омуртаг
Oбявление за външен подбор за длъжността счетоводител в ДСП Омуртаг 154 KB

Дата на публикуване 16.02.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра 154 KB

Дата на публикуване 14.02.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен 152 KB

Дата на публикуване 10.02.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител ДСП Силистра
Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител ДСП Силистра 158 KB

Дата на публикуване 07.02.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник Дирекция Социално подпомагане Люлин, Търговище, Младост, Сердика, Исперих, Асеновград
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник Дирекция Социално подпомагане Люлин, Търговище, Младост, Сердика, Исперих, Асеновград 161 KB

Дата на публикуване 23.01.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 162 KB

Дата на публикуване 23.01.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 170 KB

Дата на публикуване 16.01.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 61 KB

Дата на публикуване 08.12.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 60 KB

Дата на публикуване 24.11.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 24.11.2022 г.
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 24.11.2022 г. 56 KB

Дата на публикуване 14.11.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 59 KB

Дата на публикуване 14.11.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Елхово
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Елхово 61 KB

Дата на публикуване 10.11.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 62 KB

Дата на публикуване 05.10.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра 61 KB

Дата на публикуване 05.10.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 58 KB

Дата на публикуване 26.09.2022 г.

Oбявление за външен подбор за длъжността счетоводител в ДСП Сливница
Oбявление за външен подбор за длъжността счетоводител в ДСП Сливница 59 KB

Дата на публикуване 12.09.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 99 KB

Дата на публикуване 22.08.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността социален работник в отдел Закрила на детето в ДСП–Петрич
Обявление външен подбор за длъжността социален работник в отдел Закрила на детето в ДСП–Петрич 55 KB

Дата на публикуване 17.08.2022 г.

Коригирано обявление за външен подбор за длъжността счетоводител
Коригирано обявление за външен подбор за длъжността счетоводител 59 KB
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител в ДСП–Раковски
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител в ДСП–Раковски 62 KB

Дата на публикуване 17.08.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността социален работник в отдел Закрила на детето в ДСП–Стражица
Обявление външен подбор за длъжността социален работник в отдел Закрила на детето в ДСП–Стражица 55 KB

Дата на публикуване 04.08.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Айтос
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Айтос 61 KB

Дата на публикуване 04.08.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник РДСП София област, ДСП Хисаря
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник РДСП София област, ДСП Хисаря 60 KB

Дата на публикуване 02.08.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 61 KB

Дата на публикуване 29.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра 61 KB

Дата на публикуване 29.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник РДСП София област
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник РДСП София област 60 KB

Дата на публикуване 29.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване  в Централно управление
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване в Централно управление 60 KB

Дата на публикуване 24.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник ДСП Левски, ДСП Кюстендил
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник ДСП Левски, ДСП Кюстендил 57 KB

Дата на публикуване 23.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в Централно управление
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в Централно управление 60 KB

Дата на публикуване 22.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител Дирекция Социално подпомагане - Силистра
Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител Дирекция Социално подпомагане - Силистра 60 KB

Дата на публикуване 21.06.2022 г.

Корекция обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен
Корекция обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен 60 KB
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен 60 KB

Дата на публикуване 21.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител 70 KB

Дата на публикуване 21.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 68 KB

Дата на публикуване 21.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване 61 KB

Дата на публикуване 08.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 60 KB

Дата на публикуване 07.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 61 KB

Дата на публикуване 06.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 55 KB

Дата на публикуване 18.05.2022 г.

Обявление за външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление за външен подбор за длъжността Старши счетоводител 59 KB

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител 55 KB

Дата на публикуване 29.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 53 KB

Дата на публикуване 16.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител 56 KB

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 57 KB

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 57 KB

Дата на публикуване 11.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 53 KB

Дата на публикуване 11.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване 58 KB

Дата на публикуване 11.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител 58 KB

Дата на публикуване 08.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител 62 KB

Дата на публикуване 01.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител 56 KB

Дата на публикуване 03.02.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител 61 KB

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 58 KB

Дата на публикуване 26.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 61 KB

Дата на публикуване 19.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 57 KB

Дата на публикуване 18.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 62 KB

Дата на публикуване 17.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител 59 KB

Дата на публикуване 17.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 64 KB

Дата на публикуване 17.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване 60 KB

Дата на публикуване 08.12.2021 г.

08.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
08.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 54 KB

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността главен специалист Информационно обслужване
07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността главен специалист Информационно обслужване 59 KB

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността страши счетоводител и счетоводител
07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността страши счетоводител и счетоводител 62 KB

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 56 KB

Дата на публикуване 22.11.2021 г.

22.11.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
22.11.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 111 KB

Дата на публикуване 14.10.2021 г.

14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 56 KB
14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите Главен специалист Информационно обслужване и Специалист Информационно обслужване
14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите Главен специалист Информационно обслужване и Специалист Информационно обслужване 63 KB

Дата на публикуване 06.10.2021 г.

06.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите счетоводител и старши счетоводител
06.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите счетоводител и старши счетоводител 64 KB

Дата на публикуване 28.09.2021 г.

28.09.2021 Обявление външен подбор за социални работници
28.09.2021 Обявление външен подбор за социални работници 57 KB

Дата на публикуване 25.08.2021 г.

25.08.2021 Обявление външен подбор за социални работници
25.08.2021 Обявление външен подбор за социални работници 56 KB