logobgr

Конкурси по КТ

Обявления външен подбор   

 

Дата на публикуване 24.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник ДСП Левски, ДСП Кюстендил
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник ДСП Левски, ДСП Кюстендил 57 KB

Дата на публикуване 23.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в Централно управление
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в Централно управление 60 KB

Дата на публикуване 22.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител Дирекция Социално подпомагане - Силистра
Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител Дирекция Социално подпомагане - Силистра 60 KB

Дата на публикуване 21.06.2022 г.

Корекция обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен
Корекция обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен 60 KB
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен 60 KB

Дата на публикуване 21.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител 70 KB

Дата на публикуване 21.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 68 KB

Дата на публикуване 21.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване 61 KB

Дата на публикуване 08.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 60 KB

Дата на публикуване 07.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 61 KB

Дата на публикуване 06.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 55 KB

Дата на публикуване 18.05.2022 г.

Обявление за външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление за външен подбор за длъжността Старши счетоводител 59 KB

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител 55 KB

Дата на публикуване 29.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 53 KB

Дата на публикуване 16.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител 56 KB

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 57 KB

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 57 KB

Дата на публикуване 11.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 53 KB

Дата на публикуване 11.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване 58 KB

Дата на публикуване 11.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител 58 KB

Дата на публикуване 08.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител 62 KB

Дата на публикуване 01.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител 56 KB

Дата на публикуване 03.02.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител 61 KB

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 58 KB

Дата на публикуване 26.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 61 KB

Дата на публикуване 19.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 57 KB

Дата на публикуване 18.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 62 KB

Дата на публикуване 17.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител 59 KB

Дата на публикуване 17.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 64 KB

Дата на публикуване 17.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване 60 KB

Дата на публикуване 08.12.2021 г.

08.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
08.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 54 KB

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността главен специалист Информационно обслужване
07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността главен специалист Информационно обслужване 59 KB

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността страши счетоводител и счетоводител
07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността страши счетоводител и счетоводител 62 KB

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 56 KB

Дата на публикуване 22.11.2021 г.

22.11.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
22.11.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 111 KB

Дата на публикуване 14.10.2021 г.

14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 56 KB
14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите Главен специалист Информационно обслужване и Специалист Информационно обслужване
14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите Главен специалист Информационно обслужване и Специалист Информационно обслужване 63 KB

Дата на публикуване 06.10.2021 г.

06.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите счетоводител и старши счетоводител
06.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите счетоводител и старши счетоводител 64 KB

Дата на публикуване 28.09.2021 г.

28.09.2021 Обявление външен подбор за социални работници
28.09.2021 Обявление външен подбор за социални работници 57 KB

Дата на публикуване 25.08.2021 г.

25.08.2021 Обявление външен подбор за социални работници
25.08.2021 Обявление външен подбор за социални работници 56 KB