logobgr

Конкурси по КТ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На вниманието на кандидатите в процедури по подбор по реда на Кодекса на труда в Агенция за социално подпомагане

Преди провеждане на процедурата по подбор, кандидатите е необходимо да представят един от следните документи, съгласно заповед РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването:

  1. Валиден документ за ваксинация;
  2. Валиден документ за преболедуване;
  3. Валиден документ за изследване.

Информация за валидните документи по т. 1, 2 и 3 можете да получите на следния линк към заповед РД-01-973/26.11.2021 г:

Обявления външен подбор

Дата на публикуване 08.12.2021 г.

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

Дата на публикуване 22.11.2021 г.

Дата на публикуване 14.10.2021 г.

Дата на публикуване 06.10.2021 г.

Дата на публикуване 28.09.2021 г.

Дата на публикуване 25.08.2021 г.