logobgr

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс

Списък допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт-психолог в отдел "Закрила на детето"
Дата на провеждане - 19.10.2018

Списък допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 19.10.2018

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Главен експерт „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 19.10.2018

Списък допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт „Социална закрила“
Дата на провеждане - 19.10.2018

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Длъжностно лице по защита на личните данни“
Дата на провеждане - 15.10.2018

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Служител по сигурността на информацията
Дата на провеждане - 22.01.2018

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Административно обслужване“, дирекция „Анализи, административно и информационно обслужване”
Дата на провеждане - 24.10.2017

СПИСЪК на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Анализи, административно и информационно обслужване”
Дата на провеждане - 30.06.2017

СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността Старши експерт в отдел „Анализ, планиране и прогнозиране“, дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
Дата на провеждане - 20.04.2017

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „ Социална закрила“ в ДСП
Дата на провеждане - 18.01.2017

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт „Информационно обслужване“в
Дата на провеждане - 18.01.2017

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Главен социален работник в отдел „ Социална закрила“ в ДСП
Дата на провеждане - 18.01.2017

Списъци за допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурса Главен експерт в отдел "Закрила на детето " в РДСП
Дата на провеждане - 18.01.2017

СПИСЪК за допуснати и недопуснати до конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Анализ,планиране и прогнозиране“, дирекция „Анализи, административно и информационно обслужване“
Дата на провеждане - 04.10.2016

СПИСЪК за допуснати и недопуснати до конкурс - РДСП-Шумен и РДСП-Хасково
Дата на провеждане - 06.06.2016

СПИСЪК за допуснати и недопуснати до конкурс - отдел "ПООП", дирекция "ПОП"
Дата на провеждане - 06.06.2016

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Социална закрила”
Дата на провеждане - 15.03.2016

СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Закрила на детето”
Дата на провеждане - 15.03.2016

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността длъжността Директор на ДСП.
Дата на провеждане - 14.03.2016

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността длъжността Началник отдел "Хора с увреждания и социални услуги".
Дата на провеждане - 14.03.2016

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“, дирекция „Правна и обществени поръчки“
Дата на провеждане - 03.08.2015

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги”
Дата на провеждане - 06.07.2015

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Закрила на детето”
Дата на провеждане - 06.07.2015

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Социална закрила”
Дата на провеждане - 06.07.2015

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Директор
Дата на провеждане - 31.03.2015

СПИСЪК за допуснатите и недолуснати кандидати за длъжността Юрисконсулт в отдел „ПООП”, дирекция „ПОП”
Дата на провеждане - 25.09.2014

СПИСЪК за допуснатите и недолуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Социална Закрила”
Дата на провеждане - 29.05.2014

СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността Директор на ДСП и РДСП
Дата на провеждане - 22.04.2014

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността „Юрисконсулт” в Отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки”, Дирекция „Правна и обществени поръчки” на АСП
Дата на провеждане - 19.02.2014

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността „Старши юрисконсулт” в Отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки”, Дирекция „Правна и обществени поръчки” на АСП
Дата на провеждане - 19.02.2014

СПИСЪK за допуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Социално подпомагане” и Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане
Дата на провеждане - 23.10.2013

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши юрисконсулт в РДСП и ДСП и юрисконсулт в РДСП и ДСП
Дата на провеждане - 25.11.2012

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „ЗД”
Дата на провеждане - 11.04.2012

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „ИСД”
Дата на провеждане - 11.04.2012

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „СЗ”
Дата на провеждане - 11.04.2012

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Социална закрила”
Дата на провеждане - 07.12.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекции „Социално подпомагане” и Регионална дирекция за социално подпомагане
Дата на провеждане - 07.12.2011

Дата на провеждане - 20.12.2011 г.
Дата на провеждане - 07.12.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши юрисконсулт РДСП и Младши юрисконсулт РДСП и ДСП
Дата на провеждане - 07.12.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Н-к отдел „БАС” в дирекция „ФСДУС”
Дата на провеждане - 06.10.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „ФСДУС”
Дата на провеждане - 02.10.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „ХУСУ” в Дирекция „Социално подпомагане”.
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Бюджет, анализи и счетоводство”, дирекция „Финансово-стопански дейности и счетоводство”
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „ИСД” в Дирекция „ФСДУС
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши юрисконсулт РДСП
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, Директор на дирекция „Социално подпомагане”.
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Пловдив, обл. Пловдив, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Хасково, обл. Хасково
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”.
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „ХУСУ” в Дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Благоевград
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши и младши юрисконсулт РДСП и ДСП
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане и Директор на дирекция „Социално подпомагане”.
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността длъжността Главен вътрешен одитор
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане и Директор на дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Велико Търново, Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Перник, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Петрич, обл. Благоевград. Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Севлиево, обл. Габрово, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Берковица, обл. Монтана, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Правец, обл. София - област.
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „ФКЕФ” в Дирекция „ФСДУС”
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане”.
Дата на провеждане - 12.07.2011

СПИСЪК на допуснатите кандидатите за директор на ДСП
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „ХУСУ” в Дирекция „Социално подпомагане”
Дата на провеждане - 12.07.2011

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „ХУСУ” в Дирекция „Социално подпомагане”.
Дата на провеждане - 12.07.2011