logobgr

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до писмена разработка

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Директор на ДСП-Ямбол
Дата на провеждане - 01.04.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 25.03.2019

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Предварителен контрол за законосъобразност“ на дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“
Дата на провеждане - 12.03.2019

Списък на допуснатите кандидатите за длъжността Началник отдел „Индивидуална оценка за хора с увреждания и социални услуги” в ДСП
Дата на провеждане - 05.03.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 05.03.2019

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Социална закрила“ в ДСП
Дата на провеждане - 05.03.2019

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Социална закрила”
Дата на провеждане - 18.12.2018

Списък на допуснатите кандидатите за длъжността Началник отдел „Мобилна работа за деца в риск " в ДСП Оборище
Дата на провеждане - 18.12.2018

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 18.12.2018

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Директор на ДСП
Дата на провеждане - 18.12.2018

Списък на допуснатите кандидатите за длъжността Началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги” в ДСП Омуртаг
Дата на провеждане - 18.12.2018

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Директор на ДСП Хаджидимово
Дата на провеждане - 29.10.2018

Списък на допуснати кандидати за длъжността Началник отдел "Хора с увреждания и социални услуги"
Дата на провеждане - 19.10.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на ДСП
Дата на провеждане - 19.10.2018

Списък допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Закрила на детето“
Дата на провеждане - 19.10.2018

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за писмена разработка за длъжността Главен социален работник Отдел Социална закрила
Дата на провеждане - 19.10.2018

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел "Социална закрила"
Дата на провеждане - 19.10.2018

Списък на допуснати до писмена разработка за главен социален работник ХУСУ
Дата на провеждане - 23.07.2018

Списък на допуснати и недопуснати до писмена разработка за главен социален работник ЗД
Дата на провеждане - 23.07.2018

Списък на допуснати и недопуснати до писмена разработка за главен социален работник в Социална закрила
Дата на провеждане - 23.07.2018

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“
Дата на провеждане - 19.04.2018

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Социална закрила”
Дата на провеждане - 17.04.2018

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Закрила на детето”
Дата на провеждане - 17.04.2018

Списък на допуснати до длъжността Началник отдел "Хора с увреждания и социални услуги"
Дата на провеждане - 17.04.2018

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор
Дата на провеждане - 17.04.2018

Списък на допуснатите кандидати за длъжността юрисконсулт в отдел „Предварителен контрол за законосъобразност“, Дирекция „Правна и обществени поръчки“
Дата на провеждане - 19.03.2018

Списък на допуснатите кандидати за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“, Дирекция „Правна и обществени поръчки“
Дата на провеждане - 19.03.2018

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Социална закрила”
Дата на провеждане - 13.10.2017

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник на отдел „Хора с увреждания и социални услуги“
Дата на провеждане - 13.10.2017

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Закрила на детето”
Дата на провеждане - 13.10.2017

Списъците за допуснати и недопуснати кандидати до писмена разработка за конкурс- Директори РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 25.09.2017

Списък на допуснатите кандидати за длъжността Директор в ДСП/РДСП
Дата на провеждане - 03.07.2017

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността Директор
Дата на провеждане - 23.03.2017

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Закрила на детето“ в ДСП
Дата на провеждане - 06.03.2017

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ в ДСП
Дата на провеждане - 06.03.2017

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Социална закрила” в ДСП
Дата на провеждане - 06.03.2017

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Директор на РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 27.02.2017

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване и обществени поръчки“, дирекция „Правна и обществени поръчки“
Дата на провеждане - 15.11.2016

Списък на допуснатите кандидатите за длъжността Началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги”
Дата на провеждане - 06.11.2016

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до писмена разработка в конкурс за длъжността началник на отдел „Закрила на детето” ДСП
Дата на провеждане - 06.11.2016

СПИСЪК на допуснати кандидати до писмена разработка в конкурс за длъжността началник на отдел "БСДД"
Дата на провеждане - 06.11.2016

СЪОБЩЕНИЕ
Дата на провеждане - 06.11.2016

СПИСЪК на допуснати кандидати до писмена разработка в конкурс за длъжността Директор ФСДУС
Дата на провеждане - 06.11.2016

СПИСЪК за допуснати и недопуснати до конкурс за Директор на РДСП/ДСП
Дата на провеждане - 23.08.2016

Списък за допуснатите кандидати за длъжностите директор Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Плевен, Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Стара Загора, Дирекция „Социално подпомагане” - Дулово, обл. Силистра
Дата на провеждане - 04.02.2015

СПИСЪЦИ за допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел "Социална закрила" в дирекция „Социално подпомагане” Дата на провеждане – 15.09.2014 г.
Дата на провеждане - 31.08.2014

СПИСЪЦИ на кандидати за длъжността Началник отдел "ХУСУ" в дирекция „Социално подпомагане” Дата на провеждане – 15.09.2014 г.
Дата на провеждане - 31.08.2014

СПИСЪЦИ на кандидати за длъжността Началник отдел "Закрила на детето" в дирекция „Социално подпомагане” Дата на провеждане – 09.09.2014 г.
Дата на провеждане - 30.08.2014

СПИСЪЦИ за допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел "Закрила на детето" в дирекция „Социално подпомагане” Дата на провеждане – 12.12.2013 г.
Дата на провеждане - 03.12.2013

СПИСЪЦИ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Социално подпомагане” и Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане Дата на провеждане – 12.12.2013 г.
Дата на провеждане - 03.12.2013

СПИСЪЦИ за допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел "Социална закрила" в дирекция „Социално подпомагане” Дата на провеждане – 12.12.2013 г.
Дата на провеждане - 03.12.2013

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Социално подпомагане” и Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане
Дата на провеждане - 25.11.2012

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Социално подпомагане” и Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане
Дата на провеждане - 10.09.2012

СЪОБЩЕНИЕ за промяня на датата за провеждане на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Социално подпомагане” ДСП Каолиново, ДСП Търговище, ДСП Гоце Делчев, ДСП Радомир и Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – София-област и Ямбол
Дата на провеждане - 24.06.2012

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Социално подпомагане” и Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане
Дата на провеждане - 10.06.2012

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Социално подпомагане” и Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане
Дата на провеждане - 23.02.2012

Списък на кандидати допуснатите до писмена разработка за длъжността директор на РДСП и ДСП
Дата на провеждане - 12.07.2011