logobgr

Административнo обслужване

Харта на клиента

Инструкция за ползване на електронни администратирвни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Агенцията за социално подпомагане 

Правила

Общи административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

Административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

Електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане

Процесни карти

Документи