logobgr

Дирекция "Вътрешен одит"

Статут на дирекция  Вътрешен одит
Статут на дирекция Вътрешен одит 482 KB
Стратегически план за дейността на дирекция  Вътрешен одит  в АСП за периода 2024 - 2026 г.
Стратегически план за дейността на дирекция Вътрешен одит в АСП за периода 2024 - 2026 г. 1.15 MB
Актуализиран годишен план за дейността на ДВО в АСП за 2023 г. (мес. октомври 2023 г.)
Актуализиран годишен план за дейността на ДВО в АСП за 2023 г. (мес. октомври 2023 г.) 468 KB
Статут на дирекция  Вътрешен одит  2023 г.
Статут на дирекция Вътрешен одит 2023 г. 474 KB
Актуализиран годишен план за дейността на ДВО в АСП за 2023 г. (мес. юли 2023 г.)
Актуализиран годишен план за дейността на ДВО в АСП за 2023 г. (мес. юли 2023 г.) 491 KB
Актуализиран годишен план за дейността на ДВО в АСП за 2023 г. (мес. май 2023 г.)
Актуализиран годишен план за дейността на ДВО в АСП за 2023 г. (мес. май 2023 г.) 431 KB
Актуализиран годишен план за дейността на ДВО в АСП за 2023 г.
Актуализиран годишен план за дейността на ДВО в АСП за 2023 г. 447 KB
Стратегически план ДВО 2023 г.
Стратегически план ДВО 2023 г. 1.12 MB
Годишен план за дейността на ДВО в АСП за 2023 г.
Годишен план за дейността на ДВО в АСП за 2023 г. 576 KB
Актуализиран годишен план за дейността на дирекция Вътрешен одит в АСП за 2022 г.
Актуализиран годишен план за дейността на дирекция Вътрешен одит в АСП за 2022 г. 114 KB
Годишен план за дейността на дирекция Вътрешен одит 2022 г.
Годишен план за дейността на дирекция Вътрешен одит 2022 г. 662 KB
Актуализиран стратегически план на дирекция Вътрешен одит за 2021-2023 г.
Актуализиран стратегически план на дирекция Вътрешен одит за 2021-2023 г. 1.27 MB
Актуализиран годишен план за дейността на дирекция Вътрешен одит за 2021 г.
Актуализиран годишен план за дейността на дирекция Вътрешен одит за 2021 г. 636 KB
Стратегически план на дирекция Вътрешен одит за 2021-2023 г.
Стратегически план на дирекция Вътрешен одит за 2021-2023 г. 2.04 MB
Годишен план за дейността на дирекция Вътрешен одит 2021 г.
Годишен план за дейността на дирекция Вътрешен одит 2021 г. 1.11 MB
Закон за вътрешния одит в публичния сектор
Закон за вътрешния одит в публичния сектор 1.39 MB