logobgr

Тръжна документация за продажба чрез търг с тайно наддаване на бракувани движими вещи – частна държавна собственост - автомобили, собственост на Агенция за социално подпомагане