logobgr
Всички
30.09.2021г.

Задължително предучилищно образование за 4-годишните деца от настоящата 2021-2022 учебна година в общините, осигурили условия за това

Съгласно промяната в Закона за училищното и предучилищното образование (в сила от началото на 2021 г.) предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето, като родителите избират някоя от формите (целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна), а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

До началото на учебната 2023–2024 г. общините са задължени да създадат необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата от 4-годишна възраст.

За стартиращата на 15-ти септември учебна година предучилищното образование е задължително за децата, навършващи 4-годишна възраст през 2021 г., но само в общините, осигурили условия за това след взето решение на Общинския съвет.

Получаването на социални и семейни помощи е обвързано със задължително посещаване от децата на подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи за задължително предучилищно образование. В тази връзка при предоставяне на социални и семейни помощидирекции „Социално подпомагане“ ще следят за посещаемостта в групите за предучилищно образование на децата, навършили 4 години. Това се отнася само за общините, в които това е задължително след решение на Общинския съвет.

Информация за децата, записани в групите за задължително предучилищно образование в общинските и държавни заведения (детски градини и училища), се предоставя на Агенцията за социално подпомагане от Министерството на образованието и науката чрез автоматизиран програмен обмен на данни по силата на сключено Споразумение за сътрудничество.   

Списък на общините, които към 15.09.2021 г. са приели задължително предучилищно образование за 4-годишните деца с решение на Общинския съвет можете да откриете в прикачения файл:

Списък на общините
Списък на общините 470 KB
Всички