logobgr
Всички
11.02.2020г.

Среща по проекта „Приеми ме 2015“, посветена на екипната работа, се състоя в Пловдив

Среща по проекта „Приеми ме 2015“, посветена на екипната работа, се състоя в Пловдив

Проблеми в комуникацията при реализиране на екипния принцип в предоставяне на приемната грижа бяха тема на работна среща, която ръководителят на проекта „Приеми ме 2015" Огнян Христов и представители на Националния екип за организация и управление на проекта проведоха в Пловдив.

Пред местния областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) и отделите „Закрила на детето" от областта Христов подчерта основополагащото разбиране, че приемната грижа може да постигне желания ефект, когато се осъществява като споделена мярка за закрила на деца в риск от всички участници в процеса на предоставянето й. Условие за постигане на изискването за споделеност е ясното дефиниране на ангажиментите и компетенциите на всички ангажирани страни в процеса – комисията по приемна грижа (КПГ), екипите по приемна грижа, отделите „Закрила на детето“ към дирекциите „Социално подпомагане“, приемните семейства.

В хода на срещата бяха изложени различни гледни точки относно възникналите проблеми при съвместната работа на отделите „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ – Родопи и дирекция „Социално подпомагане“ – Хисаря с ОЕПГ Пловдив.

В резултат на обсъждането на представените участниците в срещата се обединиха около разбирането, че е недопустимо проблемна комуникация между различните участници в предоставянето на приемна грижа да води до занижено качество на услугата „приемна грижа“. Г-жа Ботева – директор на дирекция „Социална политика“ на Община Пловдив пое личен ангажимент за подобряване на комуникацията между ОЕПГ и дирекциите „Социално подпомагане“ в областта.

Необходимост от взаимна информираност относно действията на ангажираните страни и оптимизиране на процеса за вземане на конкретни решения по възникващи казуси е още по-наложително в област и град като Пловдив, където в последно време се наблюдава ескалация на изоставянията на деца. Към края на м.г. в областта са регистрирани 90 професионални приемни семейство, като заетостта им една от най-високите в страната.

Всички